Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Sirotky nebožt[íka] Fučíka

f 66a

Jest jich trý, jména jim se neví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Šimka Opavskýho, od letha [15]93 že jim zůstává dopláceti po 3 zl při Vánocích ještě 8 zl.
A mimo to mají do letha [15]92 vyšlejch 32 zl.
Jinde žádné spravedlnosti mimo tu nemají.

Letha [15]93 Šimek Opavský položil za grunth peněz purgkrechtních, kteréž starší k sobě přijali do svého počtu
3 zl.
Letha [15]94 položil Lukáš, syn neb[ožtíka] Šimka Opavskýho, za grunth do sir[otčí] truhlice 3 zl.
Letha [15]95 přijato od Pavla Smrha za grunth 3 zl.
Téhož letha dáno Mandě na díl její spravedlnosti 10 zl.
Letha [15]96 přijato od Pavla Smrha za grunth 2 zl. Ty sou vydané Mandě na díl její.