Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Sirotci nebožt[íka] Vaňka Kubova

f 51a

Jest jich patero, Jan, Pavel, Alena, Dorota, Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matouše bratra jejich, a to takto:
Janovi 39 zl 5 den.
Pavlovi 39 zl 5 den.
Aleně 76 zl 25 gr 5 den.
Dorotě 73 zl 5 gr 5 den.
Kateřině 73 zl 5 gr 5 den.
Summa toho všeho 301 zl 8 gr 4 den.
Na to jest do letha [15]92 vyšlejch 31 zl a ostatek od letha [15]93 při vánocích po 10 zl se jim platiti má.
Item Aleně více náleží po mateři její peněz, kteréž po ní zůstaly 15 zl 22 ½ gr. Ač jí mělo býti 21 zl 7 ½ gr, i vyzdvihla Dorota z té hotové summy vejše na díl svůj 5 zl
15 gr. Má se zase z dílu Dorotiného navrátiti.

Letha [15]93 při Vánocích položil Matouš peněz purgkrechtních 10 zl. Dáno z nich od vkladu statku a všeho vyhledávání písaři 2 zl 15 gr, ostatek při právě 7 zl 15 gr zůstává.
f 51b
Letha 1594 Matouš Vaňka Kubových položil peněz purgkrechtních napřed psanejm sirotkům 10 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Více dáno Dorotě na díl její letha [15]93 od starších rohateckejch 4 zl.
Letha [15]95 přijato od Matouše za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Téhož letha [15]95 prodal Ondra, syn neboštíka Jana Vaňkova, spravedlnost, což jemu po témž Janovi náleželo všeho, tak jakž napřed položeno, Matoušovi Vaňka Kubových 39 zl 5 den. A tak tenž Ondra po Janovi otci svém žádné spravedlnosti více nemá. A ty peníze skoupené mají se tomu Matoušovi na zaplacení gruntu jeho vypsati.
Téhož letha [15]95 vydáno Aleně na díl její z peněz položenejch 6 zl.
Item Kateřině též dáno 4 zl.
Letha [15]96 položil Matouš za grunth svůj peněz 10 zl. Z toho Aleně na díl její dáno 7 zl, Kateřině též dáno na díl její 3 zl.
Leta [15]97 přijato od Matouše za grunt 10 zl. Ty jsou vydány Dorotě na díl její.
Letha 1598 položila Anka, vdova po n[ebožtíku] Matoušovi pozůstalá 10 zl. Z toho dáno Pavlovi Kotkovi na díl Kateřiny ženy jeho 5 zl a Alininému muži na díl její též 5 zl.

f 52a
Letha 1599 za fojta Jana Doubravy přijato od Jana Doubravy za grunt 10 zl. Z toho dáno Pavlovi Kotkovi na díl ženy jeho
5 zl a Martinovi Plesníkovi petrovskýmu 5 zl.
Alina prodala spravedlnost svou všecku, totiž 78 zl 25 gr
5 den, Janovi Doubravovi za hotových 16 zl. A tak spravedlnost svou všecku vyzdvihla.

Sečtení co se ještě komu dodati náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla napřed psaného 39 zl 5 den.
Dorotě Plesníčce do Petrova 38 zl 10 gr 5 den.
Kateřině Kotkové na Bobalov 55 zl 10 gr 5 den.
Summa 132 zl 22 gr 1 den.
Ta summa nachází se na těchto věcech:
Na gruntě Jana Doubravy 101 zl 22 gr 1 den, placením po
10 zl.
Za J.M. Pánem na dluhu vyšlé spravedlnosti 31 zl.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Markyty n[ebožtíka] Jana Doubravy za grunt 8 zl. Z toho vzala Plesníčka 4 zl a Kateřina Kotková 4 zl.