Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Sirotci nebožt[íka] Jana Hořínka

f 65a

Jest jich trý, Jíra, Kateřina, Dorota.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Zachariáše Ševce 27 zl.
Jest na to vyšlejch a při právě zůstávají 2 zl a dopláceti se jim ještě má od letha [15]93 při vánocích po 1 zl – 25 zl.

Letha [15]93 Zachariáš Švec položil za grunth peněz, které starší k počtu své[mu] přijali 1 zl.
Letha [15]94 položil Zachariáš za podsedek do truhlice si[rotčí] 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy jakož Kateřině a Jírovi náleželo dílů jejich 17 zl 10 gr, ti jsouc zběhlí, ta spravedlnost jejich jest k ruce J.M. Paní vzata, a to takto: z vyšlé spravedlnosti poraženo 2 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Lejchy odvedeno 8 zl, též s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Halířka odvedeno 7 zl 10 gr.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovce přijato z položeného závdanku od Vítka Janotového 20 gr. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lejchy podli odvodu.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Vítka Janoty za grunt 1 zl. Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lejchy podle odvodu.