Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Sirotci nebožtíka Staňka Hloškové[ho]

f 1a

Jest jeden, Barbora.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Jana Nivnického 16 zl. Na to jest vyšlejch a za tímž Janem Nivnickým zadrželejch 2 zl. A ostatek se jí pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Více co témuž sirot[kovi] svrchu psanému na vinohradě v hoře Pomykalkách náleží, kderej Pavel Škořupů drží, to se má vyhledati a vyhledajíce do těchto rejster poznamenati.
I vyhledalo se, že jí na témž vinohradě náleží 11 zl. Na to j[es]t vyšlejch při právě 9 zl a ostatek se jí pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.

Vydání:
Item dáno Barboře na díl její 1 zl 7 ½ gr.
Letha [15]94 položil Jan Leskovský za grunth napřed psaný 1 zl.
Téhož letha [15]94 položil Pavel Škeřupa za vinohrad 1 zl. Ty oba 2 zl sou dány Barboře napřed psaný.
Letha [15]95 přijato od Urbana dvojích peněz za podsedek 2 zl. Sou vydány Barboře na díl její.
f 1b
Letha [15]96 přijato od Pavla Hloškového za vinohrad ostatní peníze 1 zl. Ten vinohrad vyplatil.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato z statku Urbana Syrového svojích peněz za podsedek 2 zl. Ty sou vydány Barboře na díl její.
A jakož jí ještě náleželo k vyplnění dílu jejího 10 zl, ty jest prodala Tomášovi Grejzlovi za 2 zl 15 gr. A tak ona všecku spravedlnost svou vyzdvihla.