Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Šoustala

f 159

Letha 1600 za fojta Martina Liškového sepsán tento statek, ku kterýmuž jsou s[irotci] tři, totiž Zuzanna, Martin, Jan a Markyta jejich mateř pátá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na podsedku 47 zaplaceného 85 zl.
Na gruntě 18 Martina Valouchového zaplacených 134 zl, placením od leta 1601 po 6 zl.
Na půl achteli vinohradu v Šumbercích Hiršle Žida zuostává 55 zl, placením od letha 1601 po 3 zl.
Na Pomykalce Vaška Mokrošového 14 zl, placením od leta 1601 po 1 zl.
Summa všeho statku učiní 288 zl. To dělíc
na 4 díly, přijde každýmu na díl jeho po 72 zl.

Markyta mateř ujala grunt v 85 zl, z toho sobě srazila dílu svého 72 zl. A tak dopláceti zuostává sirotkom na posledních penězích 13 zl, placením po 4 zl, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Šimkového 15 zl doplatí. Rukoj[mě] při gruntě zapsáni jsou.
A mimo díly náleží podli poručenství otcova Martinovi novosad Karlova hora a Janovi Pomykalku zaplacenou. Má toho užívati mateř do zrostu jejich.
f 159
Příjem a vydání:
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Martina Valoucha za grunt 6 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Martina Valoucha za grunt 6 zl. Z toho dáno Maruši[!] mateři na chování s[irotka] 4 zl, Zuzanně dáno na díl její, které přijal její muž 6 zl.
Od Hiršle Žida přijato za vinohrad 3 zl. Ty sou dány Martinovi Mitmánkovi dluhu jeho.
Od Hiršle Žida přijato za vinohrad za rok 1601 v Šumberku
2 zl. Zuzanně dáno na díl její ty ut s[upr]a 2 zl.

Jakož Zuzanně náleželo dovzíti dílu jejího mimo prvnější vyzdvižení sumy 64 zl, takové peníze Jíra Pěniců, manžel Zuzany ut s[upr]a, prodal Martinovi Valouchový[mu] za hotových 16 zl. A tak ta Zuzanna spravedlnost svou zouplna a docela vyzdvihla. Act[um] za fojta Jana Tomkového letha 1602.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Martina Valoucha za grunt 1 zl.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina Valoucha za grunt 2 zl.
Od Hiršle Žida za vinohrad přijato 1 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina Valoucha za grunt 3 zl.
Od Hiršle Žida za vinohrad přijato 2 zl.

Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry Vávrových na místě Hiršle Žida za vinohrad v Šumbercích 1 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina Valoucha za grunt 1 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkova přijato od Martina Valoucha za grunt 1 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Martina Valoucha za grunt 2 zl.
Od Jana Vaškového za grunt přijato 1 zl.
f 160
Martin sirotek zemřel a dílu svého po sobě zanechal summy 72 zl. Ta spravedlnost připadla na Zuzannu, Jana a Markytu mateř, poněvadž ona na vdovské stolici sedí, přijde z toho nápadu na každého po 24 zl.
Jíra Vávry Pěnicova srazil sobě toho nápadu na díl Zuzanny manželky své na vinohradě svém Šumberku těch 24 zl, kteréž se jemu za položení jich vypisují.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Valoucha za g[runt] 2 zl.
Od Jana Vaškového za g[runt] přijato 1 zl.
Od Jíry Vávry Pěnicova přijato za vinohrad v Šumberce 1 ½ zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Valoucha za g[runt] 2 zl.
Od Jíry Vávry Pěnicového za vinoh[rad] 1 zl 15 gr.
Od Jana Vaškového přijato za g[runt] 1 zl.
Janovi dáno z poručení p[ana] ouředníka na koupení vinohradu 9 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového přijato od Jana Zacharovýho na místě Martina Valoucha za g[runt] 2 zl.
Od Jíry Vávry Pěnicového za vinohrad 2 zl.
Od Jana Vaškového přijato za grunt 2 zl.
Ty dány sou Janovi na stavení požáru, totiž 6 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Zacharového za grunt přijato 2 zl.
Od Jana Vaškového též za grunt přijato 2 zl.
Od Jíry Vávry Pěnicového za vinohrad přijato 2 zl.
Janovi dáno na díl jeho 6 zl.
Letaha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 15 zl. Ty sou dány obilím Janovi na díl jeho.
Od Jíry Vávry Pěnicového za vinohrad v Šumberce 2 zl. Ty sou také vydány Janovi.
Letha 1616 za fojta Jana Pškavého ten Jan Šoustalů maje na tom gruntě ještě 39 zl, ty jest prodal všecky Janovi Zacharovi a nemá tu již na tom gruntě nic více.
Od Jana Jambora z jiného gruntu přijato a sou dány Janovi Šoustal[ovi] 2 zl.

f 160
Od Vávry[!] Pěnicového za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 2 zl. Ty jsou dány Janovi na díl jeho.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Jambor položil za grunt peněz ročních Lidě do Kněžd[uba] 2 zl.
Letha 1617 svrchu psaného od Vávry[!] Pěnicového přijato za vinohrad v Šumbercích 2 zl. Ty jsou vydány Anně Šoustalové na díl její, totiž 2 zl.
Letha 1617 za fojta Tomáše Blažkového od Jíry Pechového na místě Vávry[!] Pěnicového přijato za vinoh[rad] v Šumbercích
3 zl. Ty sou vydané Tomášovi Blažkovému po manželce jeho, kterouž někdy měl Jan sirotek ut s[upr]a.