Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Sirotky nebožt[íka] Matouše Hejvolky

f 6a

Jest jeden, Václav.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Jana Hejvolka, bratra jeho 41 zl. Ty jemu jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl až do vyplnění vejš psané sumy.
Ten Václav své vůle užívá a ze dvora panského ušel, spravedlnost jeho na Jeho [Mil]ost Pána připadla.

Letha [15]94 přijato od Jana Hejvolka za podsedek peněz purgkrechtních do sirotčí truhlice 3 zl.
Téhož letha [15]95 položil Jan Hejvolka za grunth peněz půl sumy 1 ½ zl.
Letha [15]96 přijato od Jana Hejvolky za grunth 4 ½ zl.
f 6b
Letha [15]97 přijato od Jana Hejvolky za grunth 3 zl.
Letha 1598 přijato od Jana Hejvolky za grunt 3 zl.
Jakož Václavovi, sirotku napřed psa[ném]u, náleželo spravedlnosti 41 zl, ta jest na J.M.Pána jakožto po zběhlým obrácena. Z níž jest k ruce J.M.Páně vyzdviženo 15 zl a ostatek vyzdvihovati se [má] od letha [15]99 po 3 zl. A tak ten s[irotek] žádné spravedlnosti své na ten čas nemá.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana Hejvolky za grunt 3 zl. Ty sou k ruce J.M.Páně po s[irotku] zběhlým vyzdviženy.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana Hejvolky za grunt 3 zl. Ty sou k ruce panské vyzdviženy po s[irotku] zběhlým.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Hejvolky k ruce J.M.Páně po s[irotku] zběhlým 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Hejvolky za grunt 1 zl.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana Hejvolky za grunt 2 zl. Z toho dáno k ruce panské po s[irotku] zběhlým 1 zl, více přidáno k ruce sirotčí po s[irotku] zběhlým 1 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Vaška Škrachového za grunt 3 zl. Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Vaška Škracha za grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1609 za fojta Martina Liškového přijato od Vaška Škracha za grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Mikuláše Tomkového i za rok 1611 2 zl. Přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.

Letha 1612 za fojta Václava Vlka přijato od Mikuláše Tomkového za grunt 2 zl. Přijaty jsou k ruce Jeho [Mil]osti Páně po s[irotku] zběhlým.
Letaha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Mikuláše Tomkového za grunt 2 zl. Ty jsou přijaty po sirotku zběhlým k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
f 7a
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Mikuláše Tomkového za grunt přijato 2 zl. Ty sou k ruce panské přijaty po sirotku zběhlým.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Mikuláše Tomkového za grunt přijato 2 zl. Ty sou k ruce Jeho [Mil]osti Páně přijaty po sirotku zběhlým.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Mikuláše Tomkového k ruce JM Páně po sirotcích zběhlých 2 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Mikuláše Tomkového k ruce JM Páně po sirotcích zběhlých 2 zl.