Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Nápadníci po nebožt[íkovi] Martinovi Černém

f 58a

Zuzanně a Anně náleží [na] gruntě Matěje Jana Křižanového 53 zl. Na to jest vyšlejch i z zadržalejmi 18 zl 15 gr a ostatek se jim dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl - 34 zl 15 gr.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Pomykalce 20 zl, sou vyšlé.
Více jim náleží na druhém vinohradě v Pomykalce, kterejž Václav Semijanů drží, 15 zl.
Na to jest vyšlejch 13 zl 5 gr a ostatek od letha [15]94 a letha [15]95 položiti má 1 zl 25 gr.
Z toho dáno za dluhy nebožt[íka] Martina Černého 4 zl
18 gr.
Zůstává jim všeho 83 zl 12 gr. Dělíc na dva díly, dostane se na jeden díl po 41 zl 21 gr. Na to mají na oba díly vyšlejch 47 zl 2 gr.
f 58b
Vydání z toho:
Anka přijala na díl svůj 8 zl. A tak jí k doplnění dílu jejího dodati přijde 33 zl 21 gr.
Item Zuzaně dáno 20 zl. Dodati jí k doplnění dílu jejího 21 zl 21 gr.
Učiní toho všeho, což se napřed psaným nápadníkům na díly jejich doplniti má 55 zl 12 gr.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Na gruntě Matěje Jana Křižanového 34 zl 12 gr.
Na Václavovi Dřímalovi 1 zl 25 gr doplaceno.
A při právě hotovejch býti má 19 zl 2 gr.

Letha [15]93 a [15]94 přijato od Matěje Jana Křižanového za grunth jeho 6 zl. Sou do truhlice vloženy.
Více položil Václav Semijana ost[atek] 1 zl 25 gr. Z toho dáno Anně na díl její 1 zl 25 gr.
Více dáno Anně na díl její 2 zl a Zuzaně dáno též na díl její 4 zl.
Letha [15]95 přijato od Jana Křižanového za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Ty sou vydány Anně na díl její.
f 59a
Letha [15]96 přijato od Matěje Křižanového za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Sou vydány Anně na díl její.
Leta [15]97 přijato z gruntu Matěje Křižanových 3 zl. Ty jsou vydány Zuzaně na díl její.
Letha 1598 přijato za grunt od Matěje Křižanového 3 zl. Ty sou vydány Anně na díl její.
Více dáno Anně na díl její z vyšlé spravedlnosti 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Matěje Křižanového za grunt 3 zl. Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Anně na díl její dáno z vyšlé spravedlnosti 2 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Matěje Křižanového za grunt 3 zl. Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Matěje Křižanového za grunt 1 zl. Ten jest vydán Anně na díl její.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Macka Křižanového za g[runt] 1 zl. Z toho dáno Anně na díl její
10 gr a Zuzaně 20 gr.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Matěje Křižanového za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně na díl jeho[!]
1 zl 15 gr a Zuzaně 15 gr.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Macka Křižanového za g[runt] 3 zl. Z toho dáno Zuzaně 1 zl 15 gr a Anně též 1 zl 15 gr.