Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[102] Sirotci neboštíka Martina Lišky

f 225

Dcera Anna po něm zůstala jedna a Dorota mateř jeho druhá.
Letha 1635 za fojta Martina Šulíkového, Václava Rožška a jinších osob do ouřadu zvolených, jakž poručenství neboštíka ut s[upr]a ukazuje, níže poznamenaný statek tento šacovaný jest:
Grunt podsedek ze čtvrtí roli, čtyrma koňmi i s tím se vším příslušenstvím, což k hospodářství přináleží, za 100 zl.
Item achtel vinohradu v hoře v Šumbergu za 100 zl.
Item kus roli pod Doubravkou, kteráž jest od Jíry Kováře koupená, za 15 zl.
Item štěpnice na Sudoměřsku za 15 zl.
Item 2 achtele vinohradu z boudou v hoře Šumbergu za
200 zl. Však k tý búdě Dorota mateř Annina aby třetí díl jměla.
Item 2 kusy roli při Doubravě ležící za 30 zl.
Item v jámě zakopané rži, kteráž jest obci tvarožnolhotské každá měřice po 30 kr prodána jest, za níž učiní 15 zl rejnských a na zlaté moravské učiní 12 zl 25 gr 5 den.
To vejšej mimo rozdělení statkův Anna, dcera n[ebožtíka] Martina Lišky, majíc.
Item 2 jalovice, to aby Dorota matka Anny do zrostu jejího dochovala.
Item 4 bečky vína, 2 Dorotě mateři a druhý 2 Anně, však ty dvě, které Anně náleží, ty aby Dorota prodala, a 2 achtele vinohradu dílem dobrým, aby skáze nepřišly, do zrostu sirotka vzdělávala.
Summa 474 zl 28 gr 5 den. Podle poručenství
neboštíka Martina Lišky dělíc ten statek ve dvý Anně a Dorotě, jakž níže se ukáže:
Dorotě na její díl přijde 250 zl.
Anně přijde 244 zl 25 gr 5 den. Však tím spůsobem 12 zl
25 gr 5 den jí přijde, jakož n[ebožtík] jí poručil.
f 226
Příjem a vydání:
Mateř Dorota přijímá na díl svůj grunt se čtvrtí roli, z podsedkem i s tím se vším příslušenstvím a čtyrmi koňmi ve 100 zl.
Item Dorota přijímá achtel vinohradu v hoře Šumbergu za 100 zl.
Item Dorota přijímá kus roli po Doubravkou, kteráž jest od Jíry Kováře koupená za 15 zl.
Item Dorota přijímá na díl svůj na Sudoměřicku štěpnici za 15 zl.
Summa 230 zl. To jest Dorota přijala na díl svůj a má všeckno zaplacený beze všech dluhův.

Anna přijímá na díl svůj 2 achtele vinohradu z boudou, majíc na ní dvě částky, totiž na tý boudě, ležící vinohrad v Šumbercích za 200 zl.
Item 2 kusy roli při Doubravě ležící za 30 zl.
Item rýž, která v jámě zakopaná byla, přijímá 30 měřic a jest prodaná obci lhotské m[ěřice] po 30 kr, za ni učiní 15 zl r[ýnských] a na zlaté moravské 12 zlm 25 gr 5 den.
f 226
Item Anna přijímá 3 jalovice, kteréž jí v reštu u matky Doroty do zrostu zůstávají.
Item Dorota podle dílu co měla 2 bečky vína přijíti, to podle poručenství n[ebožtíka] otce svého, kteréž matka takové víno prodajíc 2 achtele vinohradu do zrostu Anny aby se zdělávaly k tomu přivolíce se.
Summa na díl Anny 242 zl 28 gr 5 den.
Taková summa v hotově Anně zůstává.

______________________________________________________________

Kniha sirotčí obce Tvarožná Lhota, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 396.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, květen 2004.