Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Nápadníkům nebožt[íka] Václava Šavrňového

f 93a

Náleží na vyšlé spravedlnosti totiž Markétě, macoše těch sirotků po témž neboš[tíkovi] Václavovi, mimo to, což prve vyzdvihla, ještě 24 ½ gr.
Item Jurovi 1 zl 28 ½ gr.
Item Kateřině 20 zl 29 gr 1 den.

Letha [15]94 dáno Kateřině na těch 20 zl 2 zl.
Letha [15]97 dáno Kateřině na vyšlou spravedlnost 2 zl.
Letha 1598 dáno Kateřině na vyšlou spravedlnost 3 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato na vyšlou spravedlnost 5 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového dáno na vyšlou spravedlnost Kateřině 6 zl 15 gr.
Ostatek, což jí ještě náleželo 1 ½ zl 29 gr 1 den, ty upustil Václav Hustý z Kněžduba, muž Kateřinin. A tak již [nic] nemá.
Jírovi dáno za těch svrchu psaných 1 zl 28 ½ gr peněz hotových 12 gr. A tak tu nic nemá.