Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Holuše

f 176

K tomu statku jsou sirotci 2, Jíra, Jakub a Dorota mateř jeho třetí.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 54 Jíry, bratra těch sirotků, zaplaceného jest 11 zl, placením po 6 zl až se předních peněz 139 zl vyplatí.
Na gruntě 51 Matěje Pišťáka zaplaceného jest 5 zl, palacením po 2 zl až se předních peněz 17 zl vyplatí.
Na gruntě 38 Martina Rožkového zaplaceného 20 zl, placením po 3 zl až se předních peněz 11 zl vyplatí.
Vinohrad novosad na Karlově zaplacený za 40 zl, placením od letha 1605 po 3 zl.
Na vinohradě v Pomykalkách zaplaceného jest 6 zl, placením po 2 zl až se přednější peníze vyplatí.
Summa všeho statku učiní 82 zl.
f 176
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Mojžíšovi Danielovýmu synu 14 zl.
Zelenkovýmu synu do Veselí 1 zl.
Matoušovi Ožehovi do Vnorov 3 zl 22 ½ gr.
Summa dluhův 18 zl 22 ½ gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 63 zl 7 ½ gr. Dělíc to [na] 3 díly, přijde každé[mu] na díl jeho po 21 zl 2 ½ gr.

Jíra sirotek na gruntě sobě což zaplaceného jest srazil 11 zl. Též na vinohradě v Karlově hoře, který on koupil 10 zl 2 ½ gr. Summa toho 21 zl 2 ½ gr.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.

Dorota mateř těch sirotkuo na vinohradě v Pomykalkách což zaplaceného jest sobě srazila 6 zl. Zuostává se jí ještě dodati 15 zl 2 ½ gr.

Jakubovi dílu jeho zouplna zuostává, totiž 21 zl 2 ½ gr.
NB. Tenž Jakub sirotek své vuole užívá a spravedlnost jeho těch 21 zl 2 ½ gr k ruce Jeho [Mil]osti Páně jakožto [po] sirotku zběhlým obrácena. Act[um] za fojta Martina Lišky 1610.
f 177
Příjem a vydání:
[další zápisy chybí]