Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Sirotci nebožt[íka] Jíry Rumpála

f 118

Jest jich dvý, Václav, Anna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikoláše Sečkaře, tak jakž v knihách purgkrechtních o tom položeno jest, 20 zl. Ty sou vyšlé a za tímž Mikolášem Sečkařem zůstávají.
Více jim náleží na vinohradě Pavla Klimšového 40 zl. Ty se jim pokládati mají po 4 zl při Vánocích.

Letha [15]93 přijato od Pavla Klimšový[ho] za vinohrad 2 zl.
Letha [15]94 přijato od Pavla Klimšovýho za vinohrad 3 zl. Z toho dáno od vkladu do rejster Václavovi Letovskýmu 11 gr 3 den.
Více přijato od Mikuláše Sečkaře peněz purgkrechtních na těch 20 zl – 4 zl. Ty do truhlice sirotčí vloženy.
Letha [15]96 přijato od Pavla Klimšového za vinohrad 1 zl.
f 119
Letha [15]97 přijato od Pavla Klimšového za vinohrad 2 zl.
Letha 1598 přijato od Pavla Klimšového za vinohrad 3 zl.
Anně dáno na díl její z hotových peněz 7 zl 9 gr.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Anky, Klimšového Pavla ženy, za vinohrad 4 zl. Ty sou vydány Anně na díl její.
Jakož Václavovi s[irotku] náleželo dílu jemu náležitého z tohoto gruntu 30 zl, ty na J.M. Pána jakožto po zběhlým připadla. Z níž jest hotových vyzdviženo sumy 7 zl 9 gr 4 den, ostatek J.M.Pánu jíti má od letha 1600 po 2 zl až do vyjití sumy 22 zl 21 gr.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Anky Klimšové za vinohrad 2 zl. Z toho dáno Anně na díl její 1 zl a k ruce panské po s[irotku] zběhlým vyzdviženo 1 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Duchkového jinak Tomkového přijato od Anky Klimšové za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán Anně na díl její.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Anny Klimšové za vinohrad 2 zl. Ty jsou vydány Anně na díl její. Nepřijala je Anna, přijal ty peníze na díl svůj Václav.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Anny Klimšové za vinohrad 2 zl. Ty sou vydány Anně na díl její.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina Pavlových na místě Anny Klimšové za vinohrad v Šumberku 2 zl. Z toho dáno Anně na díl její 15 gr a k ruce Jeho [Mil]osti Páně po Václavovi sirotku zběhlém vyzdviženo 1 zl 15 gr.
Vyhledalo se z rejster horenských lhotských, že Václav Zimcha z Lideřovic, držitel vinohradu v Šumbercích, za kterýž Anna Klimšova do statku tohoto platila, vyplatil do letha 1612 5 zl. Takových 5 zl přijal po tom letha Jan Gybal na místě Anny manželky své.

Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Vácslava Zimchy z Lideřovic za vinohrad v Šumbercích i za lonský rok dvojích peněz přijato 7 zl. Z toho dáno Janovi Gybalovi na díl Anny manželky jeho 3 zl a k ruce panské po Vácslavovi zběhlým přijato 4 zl.
f 119
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Václava Zimchy přijato za vinohrad v Šumberku 4 zl. Z toho vydáno Janovi Kybalovi na díl Anny manželky jeho 2 zl a na J.M.Pána obráceno 2 zl.
Leta 1617 za fojta Martina Pavlového od Martina Lechovského na místě Václava Zimchy za vinohrad Šumberk 5 zl. Dáno na díl Anny Gybalovy 2 zl 15 gr a na J.M.Pána 2 zl 15 gr.
Za ten vinohrad těch 40 zl již jest vyplaceno, a tak s[irotci] Rumpálovi na tom vinohradě nic nemají.
Grunt ten pustý jest, má se z něho ještě vyplatiti 16 zl.