Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 S[irotci] n[ebožtíka] Tomka Karpanové[ho]

f 191

K tomu statku jsou sirotci 2, Anna, Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na podsedku a čtvrti roli 37 zaplacených 30 zl, placením při každých Vánocích po 2 zl.
Půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplacené 30 zl.
Vinohrad v Pomykalkách zaplacený za 10 zl.
Včely 8 po 15 gr za 4 zl.
Vína 3 vědra prodané za 8 zl 19 ½ gr.
Summa statku 82 zl 19 ½ gr.
Z toho se zaplatiti má Mojžíšovi Danielovému 2 zl 19 ½ gr.
Zůstává čistého statku 80 zl. To dělíc na 2 díly, přijde na každého po 40 zl.

Anna ujala podsedek ze čtvrtí roli na díl svůj v 30 zl.
Vinohrad v Pomykalkách 10 zl.
Včely 4 po 15 gr 2 zl.
Z hotových peněz z vína prodaného 3 zl.
Summa toho 45 zl.
Z toho sobě srazila dílu svého 40 zl, zůstává dopláceti sestře své 5 zl.

Zuzanna přijala na díl svůj půl achtele vinohradu v Šumbercích v 30 zl.
Včely 4 po 15 gr 2 zl.
Hotových peněz z vína prodaného 3 zl.
Summa toho 35 zl.
Zůstává se jí dodati na doplacení dílu jejího 5 zl.
f 191
Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Jana Hynkového přijato za 3 vědra vína prodaného 8 zl 19 ½ gr. Z toho zaplaceno Mojžíšovi Židu 2 zl
19 ½ gr.
Anna přijala, jakž napřed položeno, hoto[vých] 3 zl.
Zuzanna tolikýž přijala hotových 3 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava Hustého za grunt 1 zl. Ten jest dán Zuzanně na díl její.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového Zuzanna prodala z dílu svého Václavovi Hustýmu 4 zl, má jí za to dáti jalovičku.
A tak ona tu nic jmíti nebude.