Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Sirotci nebožt[íka] Jana Fryštacké[ho]

f 65a

Jest jeden, Václav, ten při sestře svej ve Lhotě zůstává.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Jana Kováře
10 zl. Ty jemu jíti mají, když sirotci nebožt[íka] Bartoně Křižanových svou spravedlnost vyberou též po 2 zl.
Víceji témuž sirot[ku] na vinohradě v Dobrý hoře na Kněždubsku náleží, to se má vyhledati a vyhledajíce do těchto register vepsati dáti.