Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Křižanova

f 179

K tomu statku jest sirotků 5, Václav, Zuzanna, Kuna, Mikuláš, Běta a Kateřina mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlsnosti na těchto níže psaných věcech toto:
Podsedek ze čtvrtí roli v počtu 4 zaplacený za 100 zl.
Čtvrt achtele vinohradu zaplaceného v Šumbercích za 40 zl.
Na vinohradě Matěje Vlka v Šumbercích zaplaceného 31 zl.
Summa všeho statku 171 zl.

Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají zejména:
Davidovi Holomku dluhu i za réž 9 zl 9 gr.
Mojžíšovi Danielovému 11 zl 4 ½ gr.
Hiršlovi Židu dluhu 3 zl 22 ½ gr.
Summa dluhův 24 zl 6 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 146 zl 24 gr. To dělíc na 6 díluo, přijde každému na jeho díl 24 zl 14 gr.
f 179
Kateřina, mateř těch sirotků, ujala podsedek na díle svém ze čtvrtí roli činžovou v summě 100 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 24 zl 14 gr a tak zuostává sirotkům dopláceti summy 75 zl 16 gr, placením od letha 1604 po 3 zl. Rukoj[mě] při gruntě zapsáni jsou.
Václav přijal na díl svůj čtvrt achtele vinohradu v Šumbercích v summě 40 zl. Z toho sobě srazil dílu svého
24 zl 14 gr a tak dopláceti ještě zuostává 15 zl 16 gr, placením od letha 1604 po 3 zl. Rukoj[mě] Martin Křižanů, Martin Hynků S.R.S.N.
Zuzanně sirotku povinna Kateřina mateř její přisaditi jalovici, když k člověčenství přijde, a má jí to vydati.
Zuzanně
Kuně
Mikulášovi každému po 24 zl 14 gr.
Bětě

Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupova položil Václav Filipů za statek 3 zl.
Matěj Vlků položil za Šumberk 3 zl
Václav sirotek položil za vinoh[rad] 3 zl.
Z toho dáno Hiršlovi Židu dluhu 3 zl 22 ½ gr, Davidovi dáno na dluh jeho 1 zl, Mojžíšovi Danielovému na dluh 3 zl 21 ½ gr.
Z dílů sirotčích od rozdílu statku dáno 16 gr.
f 180
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava Křižanového za vinohrad v Šumbercích 3 zl.
Od Matěje Vlkového za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 3 zl.
Z toho dáno Mojžíšovi Danielovýmu na dluh jeho 3 zl, Davidovi Holomkovýmu na dluh jeho též dáno 3 zl.

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Pškavého za statek na místě V[áclava] Filipova 2 zl. Ty přijal David Holomek na dluh svůj.
Od Matěje přijato za Šumberk 1 zl.
Od Václava bratra jeho též za Šumberk 1 zl.
Ty 2 zl jsou vydány Mojžíšovi na dluh jeho.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Pškavého za grunt 2 zl. Ty přijal David Holomků strejc.
Od Matěje Vlkového za Šumbergk přijato 2 zl 15 gr. Ty přijal Mojžíš Danielů syn ostatek dluhu.

NB. Mikuláš a Běta zemřeli a dílů svých po sobě zanechali po 24 zl 14 gr, což učiní 48 zl 28 gr. Ta spravedlnost připadla na Václava, Zuzannu, Kunu a Kateřinu mateř jejich, přijde na každého po 12 zl 7 gr.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Jana Pškavého za grunt 3 zl. Z toho dáno Zuzanně 1 zl 15 gr.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana Pškavého za grunt 3 zl. Z toho dáno Zuzanně 1 zl 15 gr, Václavovi 1 ½ zl.

Václav sirotek zuostával doplatiti za Šumberk těmto sirotkom 8 zl 16 gr, ty sobě na tom vinohradě nápadu po zemřelých porazil. A tak má vinohrad zaplacený.
Jan Pškavý sráží sobě na gruntě svém nápadu, což po zemřelých dítkách Kateřině manželce jeho náleželo 12 zl 7 gr.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Matěje Liškového za Šumberk 2 zl.
f 180
Letha 1612 za fojta Václava Liškového přijato od Jana Pškavého za grunt 3 zl. Z toho dáno muži Zuzaninému na díl její 5 zl.
Od Matěje Vlkového za Šumberk přijato 2 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jana Pškavého za grunt 3 zl.
Od Matěje Vlkového za Šumberk přijato 2 zl.
Z toho dáno muži Zuzaninému na díl její 1 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Pškavého za grunt přijato 3 zl.
Od Matěje Vlkového za Šumberk přijato 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Pškavého týž Jan položil za grunt 3 zl.
Od Matěje Vlkového za vinohrad v Šumberku přijato 2 zl.

Martin Rabáků, manžel Zuzannin, přihlásil se a přiznal, že jest z dílu manželky své Zuzanny prodal s vůlí její Janovi Pškavému 13 zl za hotových 2 zl 18 gr. A ještě jemu náležeti bude 14 zl 21 gr.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého přijato od téhož Jana za grunt 3 zl.

Od Matěje Vlkového za vinohrad v Šumberku 1 zl.
Martin Rabáků, manžel Zuzannin, prodal s vůlí ženy své ostatek dílu, což mu náleželo, totiž 13 zl 21 gr, Janovi Pškavému za hotových peněz 2 zl 22 gr. A tak Martin na tom gruntě ani žena jeho nic nemají.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jana Pškavého za grunt peněz ročních 3 zl.
Od Matěje Vlkového za vinohrad v Šumberku 2 zl. Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana Pškavého za grunt 3 zl.
Letha 1623 za fojta Martina Liškového přijato od Jana Pškavého za grunt posledních peněz 2 zl 18 gr. Ty jsou vydány Kuně v její nouzi.