Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

94 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Susového

f 206

Jest sirotků 3, Martin, Jura, Remeš a Anna macocha jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na 37 gruntě zaplaceném se čtvrtí roli robotní 30 zl.
Na vinohradě v Šumberku Kateřiny Jana Venhleď[ového] 10 zl.
Na vinohradě Jury Pechového v Pomykalkách zaplac[eném] 18 zl.
Klisna 1 a hřebice 1.
Včel 5 oulů po 22 ½ gr učiní 3 zl 15 gr.
Summa 77 zl 7 gr 3 ½ den.
Více mimo to zůstávalo po n[ebožtíku] dobytka hovězího
3 kusy, ty jest před smrtí svou rozporoučel.

Z toho se tito dluhové platiti mají:
Za vůz Simeonovi Brychtovi do Strážnice 4 zl 15 gr.
Za desky na truhlu 7 gr 2 den.
Ance sestře n[ebožtíka] podle poručenství 2 zl.
Summa dluhu 6 zl 22 gr 2 den.
Zůstává po zaplacení dluhův 70 zl 15 gr 1 ½ den. Dělíc tu summu na 4 díly, dostane se každému po 17 zl 18 gr 5 den.

Příjem a vydání:
Za 5 oulů včel prodaných po 22 ½ gr Anně, sestře n[ebožtíka] Jana Susa, učiní za ně 3 zl 22 ½ gr.
Peněz hotových 14 zl 15 gr.
Z toho zaplaceno Simeonovi do Strážnice 4 zl 15 gr.
Za desky na truhlu koupené 7 gr 2 den.
Ance sestře neboštíka poručených 2 zl.
Kuně sestře ne[božtíka] na chování dítek dáno 1 zl 22 ½ gr.
Anně vdově dáno na díl její peněz hotových 4 zl 15 gr.
Martinovi a Jurovi na košilky a jiné potřeby dáno 1 zl.
f 206
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého fojt a starší prodavše grunt přijali závdanku za grunt 6 zl.
Téhož leta od Martina Rožkového za grunt peněz ročních
1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových od Martina Rožka za grunt přijato 2 zl.
Vinohrad v Pomykalkách koupil Jura Pecha za 18 zl, za nějž položil 1 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Václava Vlkového od Martina Rožka za grunt peněz ročních 1 zl.