Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 S[irotek] n[ebožtíka] Jíry Hynkového

f 186

K tomu statku jest sirotek 1, Zuzanna a Anna mateř její druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Karlové hoře Václava Vlkového 30 zl, placením podle ourody po 2 zl.
Na vinohradě Pomykalce zaplacených 20 zl.
Na druhým vinohradě Pomykalce Václava Hustého 14 zl, placením podle ourody po 1 zl.
Na vinohradě v Šumbercích Martina Krhlového zaplacených 29 zl, placení podle ourody po 3 zl.
Na statku n[ebožtíka] Hynka Křižanového dílu otcovského nedobraného 9 zl 12 gr.
Včely 13 šacovaný za 6 zl.
Summa statkuo 108 zl 12 gr.
Dělíc to na 2 díly, přijde každému na jeho díl po 54 zl 6 gr.

Martin Remšů na díl Anny manželky své přijal vinohrad Pomykalku za 20 zl, včely 13 za 6 zl.
Summa 26 zl.
Zuostává se jemu dodati na doplnění dílu manželky jeho 28 zl 6 gr.
f 186
Zuzanně sirotku náleží dílu jejího 54 zl 6 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato z statku n[ebožtíka] Hynka Křižanového 1 zl.
Od Václava Vlkového za vinohrad v Karlové hoře 2 zl.
Od Václava Hustýho za vinohrad v Pomykalkách 1 zl.
Jakož Martinovi Remšový[mu] na díl Anny manželky jeho dodati se zuostávalo 28 zl 6 gr, odvedeno jemu na vinohradě v Karlové hoře Václava Vlkova k vyzdvihování 28 zl a dodáno
jemu hotových peněz 6 gr. A tak díl manželky jeho je[st] ukázán.
Po rozdílu statku našlo se tomuto sirotku i z mateří jeho na gruntě Václava Křižanového posledních peněz 7 zl, přijde na každého po 3 zl 15 gr.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato na místě Václava Hustého za vinohrad Pomykalku 1 zl.
Též přijato od Filipa Němce na místě Martina Krhlového za vinohrad v Šumbercích 2 zl.

Jakož náleželo Martinovi Remšovýmu na vinohradě Václava Vlkova v Karlové hoře 28 zl, ty jest prodal Martin Remšů Václavovi Vlkovému za 1 čtvrt vína. A tak má vinohrad zaplacený.

Též přijato z statku Hynka Křižanového za vinohrad od Mikle Tomkového položený 2 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Filipa Němce za vinohrad v Šumbercích přijato 1 zl 15 gr.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého od Vaška Havránkového za vinohrad Pomykalku přijato 1 zl.
Od Filipa Němcového za vinohrad Šumbergk 2 zl.
f 187
Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého od Filipa Němcového za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 2 zl.
Ten vinoh[rad] Filip Němců prodal zase Jurovi Navrátilovi do Radějova, aby tenž vinoh[rad], což na něm dopláceti jest, vyplatil a co Filip Němců na tom vinoh[radě] zaplatil, to jest témuž Jurovi Navrátilovi pustil.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Vaška Havránkového za vinohrad Pomykalku 1 zl.
Od Jury Navrátila za vinohrad v Šumbercích 3 zl.