Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Sirotci nebožt[íka] Štěpána Krejsy

f 84a

Jest jich kromě mateři štvero, Matěj, Jan, Staněk, Mikoláš. Jan, Staněk, Mikoláš dávno své vůle užívají.
Vyhledalo se jim spravedlnostri vyšlé mimo těch 25 zl 9 gr 3 den, co j[es]t za nebož[tíka] otce jejich dluhu zaplaceno, ještě 8 zl 20 gr 4 den. Ty jsou při právě.
Dělíc na štyři díly, přijde na každej díl po 2 zl 5 gr 1 den.

Jakož Janovi, Mikulášovi a Staňkovi náleželo díluo jejich, jakž nahoře dotčeno jest, každé[mu] po 2 zl 5 gr 1 den – 6 zl 15 gr 3 den, ta spravedlnost na J.M.Pána jakožto po zběhlých obrácena. Z níž jest z vyšlé spravedlnosti poraženo 2 zl 15 gr 1 den a ostatek, totiž 4 zl 10 gr 2 den odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vlkového. A tak oni žádné spravedlnosti své tu nemají. Act[um] 1598.