Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Sirotci nebožt[íka] Ondry Pračkového

f 18a

Jest jich patero, Jan, Václav, Martin, Kateřina, Barbora a Anna mateř jejich šestá. Jan, Václav ti sou ženatý a druzí při mateři, majíce grunth po otci svým zaplacený, zůstávají.
Náleží jim společně na vinohradě půl achtele v Šumbercích, kterejž také již j[es]t zaplacený.
Více na svr[š]cích a dobytkuov po otci jejich zůstalo toto:
Kůň jeden, krav dojných pěth, svině tři, šatu z jedno lože, vůz, pluh a jiné, což k tomu hospodářství náleží.

Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Václava za grunt 2 zl. Ty sou vydány Barboře na díl její.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava za grunt ostatních peněz 3 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Vítka Hoškového z gruntu 15 přijato peněz ročních 2 zl.