Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

76 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Křižanového

f 169

K tomu statku sou sirotci 2, Jan, Zuzanna a Kateřina mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 49, kterýž jest prodán Janovi Hlavatých, zaplaceného jest 12 zl 15 gr, placením, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Havla malého Jana předních peněz 17 zl 15 gr vyplní, po 1 zl 15 gr.
Vinohrad v Pomykalce zaplacený za 22 zl, placením od letha 1603 podle ourody po 1 zl.
Summa všeho statku 34 zl 15 gr.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Mojžíšovi Danielovýmu synu Židu dluhu, což se u rychtáře Moškoře v rejstřích našlo 15 zl.
Matějovi Tučkovi, hornýmu strážnickýmu dluhu 4 zl.
Davidovi Holomkovýmu strejci 2 zl 28 gr.
Summa dluhův 21 zl 28 gr.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 12 zl 17 gr. To dělíc na
3 díly, přijde na každého po 4 zl 5 gr 4 ½ den.

Kateřina mateř vinohrad v Pomykalkách ve 22 zl ujala a sobě na něm dílu svého 4 zl 5 gr 4 ½ den srazila. A tak zůstává sirotkům dopláceti 17 zl 24 gr 2 ½ den, placením od letha 1603 podle ourody po 1 zl. Rukojmě Macek Juráků, Jan Albrechtů S.R.S a N.
f 169
Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana Hlavatých za Pomykalku 15 gr. Ty sou vydány Mojžíšovi Židu na dluh jeho.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkova přijato od Floriána Staškového z Hradiště na místě Jana Hlavatých za Pomykalku 1 zl. Ten jest přijal Mojžíš Danielů na dluh svůj.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Floriána z Starého Města Hradiště za Pomykalku 1 zl. Přijal jej Mojžíš Danielů syn na dluh.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového přijato od Bartoně Svorňového na místě Floriána z Hradiště za Pomykalku 1 zl. Ten přijal Mojžíš Danielů syn na dluh.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Bartoně Svorňova 15 gr. Přijal je Mojžíš Danielů syn.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkova přijato od Bartoně Svorňova za vinohrad Pomykalku 15 gr. Ty přijal Mojžíš Danielů syn Žid na dluh svůj.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Bartoně Svorňového za vinohrad Pomykalku přijato 15 gr. Ty přijal Mojžíš Žid Danielův syn na dluh svůj.

Leta 1615 za fojta Jana Pškavého od Bartoně Svorňového přijato za vinohrad Pomykalku Mojžíšovi Danielo[vému] 15 gr.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Bartoně Svorňového přijato za vinohrad Pomykalku 1 zl.
Leta 1617 za fojta Martina Pavlového od Bartoně Svorňového za Pomykalku přijato 1 zl. Ty lonské i letoší peníze přijal Mojžíš Danielů.