Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Sirotci neboštíka Jakuba Susa

f 85a

Jest jich patero, Jan, Jíra, Lida, Anna, Kateřina a Margeta macocha jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě Bartoně Roška 14 zl. Ty jim jíti mají, když Kateřina do Vnorov od letha [15]94 při Vánocích 11 zl vyzdvihne, po 2 zl.
Více jim náleží na podsedku a čtvrti roli 20 zl, kteréžto podsedek a čtvrt roli mateř jejich drží. Na to jest položeno do letha 93 5 zl 15 gr a ještě 14 zl 15 gr platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
Z těch 5 zl 15 gr vejš psaných vydáno za dluh nebož[tíka] otce těch sirot[ků] do sirotčích peněz, co jemu bylo [od] sir[otků] nebož[tíka] Jíry Jurového peněz půjčeno 2 zl 15 gr.
A ještě se má zaplatiti sir[otkům] nebož[tíka] Vávry Pěnicového za kozu a prase 15 gr dáno.
A tak ještě na hotově jest 2 zl 15 gr.
A na gruntě 14 zl 15 gr.
Učiní toho 31 zl. Dělíc na šest dílů, přijde na každého 5 zl 5 gr.

Letha [15]94 přijato od Margety Jochymky za grunth 2 zl.
f 85b
Letha [15]94 při posudku učiněné[m] našlo se dluhu po n[ebožtíkovi] Jakubovi Susovi Holomkovi Židu do Strážnice 5 zl 10 gr.
Letha [15]95 přijato od Martina Zajíčka za podsedek 1 zl. Ten zlatý dán Anně na díl její.
Letha [15]96 přijato od Martina Zajíčka za grunth 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Klimše Hodrlového za grunth 2 zl.
Téhož letha přijato za vinohrad od Bartoně Rožka 2 zl. Z toho dáno Margetě na díl její 2 zl.
Letha 1598 přijato za grunt od Klimše Hodrle 2 zl.
Téhož letha přijato od Bartoně Rožka za vinohrad 2 zl.

Kateřina, mateř těchto sirotků, zemřela a díl její na dva sirotky, totiž na Jíru a Lidu, s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Susa, a Kateřinu, s[irotka] n[ebožtíka] Pechy Čapkového, připadl jakožto na vlastní děti její. I našlo se toho dílu mateřiného na vinohradě, jakž o tom při statku Pechy Čapkového zapsáno jest, i rozdíl učiněn, tam se spraviti moci budeš.
Letha 1598 vydáno Anně ostatek dílu jejího 3 zl 5 gr. A tak ona díl svůj zouplna a docela vyzdvihla.
Markytě též dáno na díl její i z dluhem Holomkovým, což na díl její přišlo ostatek spravedlnosti její 3 zl 5 gr.
Holomkovi Židu dáno dluhu ut s[upr]a 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Klimše Hodrlového za grunt 2 zl.
Též přijato od Bartoně Rožka za vinohrad 2 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Bartoně Roška za vinohrad 2 zl.
Janovi dáno na díl jeho z hotových peněz 2 zl.
Lidě dáno na díl její, když nemocná byla, 2 zl.
Od Klimše Hodrlového za grunt přijato 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Klimše Hodrlového za grunt 1 ½ zl.
f 86a
Letha a za fojta ut s[upr]a dodáno ostatek dluhu nápad[níkům] n[ebožtíka] Holomka Žida 3 zl 10 gr.
Lida sirotek zemřel a spravedlnosti po sobě zanechala, což na ni mimo dluh Holomků, kterýž se z rozdílu našel, přišlo
4 zl 5 gr. Ta spravedlnost připadla na Jana, Markytu, Jíru, Annu, bratry a sestry její vlastní, přišlo na každý díl po
1 zl 1 gr 1 ½ den.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového vydáno Markytě nápadu po Lidě sestře její 1 zl 1 gr 1 ½ den. A tak tu nic nemá na ten čas.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato z důchodův panských na dluh J.M.Páně 4 zl 4 gr. Ty přijali Jíra a Anna na díly své a dáno jim obilí.