Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Sirotci nebožt[íka] Jana Klimšového

f 76a

Jest jich šestero, Václav, Martin, Mikuláš, Barbora, Kateřina a Dorota. Václav ten jest na gruntě hospodářem, Mikoláš ten své vůle užívá, Barbora vdaná, Kateřina při sestře své zůstává a Dorota s vůlí Jeho Milosti Páně slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Václava Klimšového bratra jejich 10 zl. Ta spravedlnost teprv jíti má [od] letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Pomykalce 4 zl. Ten vinohrad drží Martin vejš psaný, sirot[ek] po nebožt[íkovi] Janovi Klimšovi zůstalý.
Více jim náleží po nebožt[íkovi] Blažkovi Pavelkovým ujci jejich na vinohradě v Pomykalce, kterej drží Jíra Klimšového, všem společně 5 zl. Letha [15]93 na to jest položeno 15 gr a ostatek od letha [15]94 při Vánocích se pokládati má po 15 gr.

Letha [15]94 přijato za grunth svrchu psaný 2 zl.
Letha [15]95 přijato od Matěje Pišťáka za grunth peněz purgkrechtních 1 zl. Ten jest vydán Václavovi na díl jeho.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Zajíčka 2 zl. Z toho dáno Václavovi na díl jeho 1 zl.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Zajíčka 2 zl. Václavovi na díl dáno ostatních peněz 1 zl.
Václavovi dáno po zběhlém si[rotku] napřed psané[m] 1 zl ost[atní]. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
f 76b
Letha 1598 přijato z gruntu Jana Nivnického 1 ½ zl. Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] otce jejich, kterýž se z regime[nu] našel, do peněz sirotčích že dlužen byl 1 zl. To se má ze všech díluo porážeti.
Více vzato k ruce JM Páně po Mikulášovi zběhlým sirotku letha [15]97, což se mělo vypsati 2 zl 5 gr.
A Martinovi dáno na díl jeho z hotových peněz 15 gr.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana Nivnického za grunt 1 ½ zl.
Barboře vydáno ostatek spravedlnosti její 3 zl. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana Nivnického za grunt 1 zl. Ten jest vydán Václavovi Klimšový[mu], neb jest sirotkom doplaceno.
Z statku n[ebožtíka] Martina Klimšového nápadu podli přátelské smlouvy po dítěti zemřelém, strejci jejich, jakž o tom doloženo jest, přijato 11 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její z toho nápadu 5 zl, Mikulášovi též dáno 1 zl a na Kateřinu do truhlice sirotčí vloženo 5 zl.

Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového dáno Kateřině nápadu ut s[upr]a 2 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Bradáče za grunt přijato 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Martina Prchlíkového přijato za grunt peněz ročních 1 zl.
Leta 1617 za fojta Martina Pavlového od Martina Prchlíkového přijato za grunt peněz 1 zl.