Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Sirotci nebožt[íka] Bartoně Křižanového

f 63a

Jest jich štvero, Mikoláš, Jan, Zuzanna, Anka a Kateřina mateř jejich pátá. Jan ten jest ve Lhotě ženatý, Mikuláš v Sudoměřicích u Václava švagra svého slouží, Anka ta v Radějově vdaná jest, Zuzanna ta při mateři zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně na gruntě Jana Kováře 29 zl. Na to jest vyšlejch 5 zl a ostatek se jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl – 24 zl.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Šumberku, kterejž Vašek Krejčířů drží, 3 zl. Ty jim jíti mají při Vánocích, když sirotci nebož[tíka] Ondry Sedláka svú spravedlnost vyberou, též po 2 zl.

Letha [15]94 přijato od Jana Kováře za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Sou vydány Anně na díl její.
Letha [15]96 přijato od Jana Kováře za grunth peněz purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha [15]97 přijato od Jana Kováře za grunth 2 zl. Z toho dáno Ance na díl její.
Letha 1598 přijato za grunt od Jana Kováře 2 zl.
f 63b
Jakož Mikulášovi náleželo dílu jeho summy 89 zl, ta spravedlnost jakožto po zběhlým na J.M.Pána připadla. Z níž jest z vyšlé spravedlnosti poraženo 4 zl a hotových vyzdviženo k ruce panské 3 zl, ostatek, totiž 1 zl, jest odveden s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Havlova. A tak ten s[irotek] tu spravedlnosti žádné nemá.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato za g[runt] od Jana Kováře 2 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Kováře za grunt 2 zl. Ty sou vydány Jírovi Sovko[vému] na díl Anny ženy jeho.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana Hulínského za g[runt] 1 zl. Ten jest vydán Zuzanně na díl její.