Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57[!] Sirotci nebožt[íka] Jana Pechy Čapkového

f 122

Jest jedna, Kateřina a Barbora mateř její druhá.
Vyhledalo se jim oběma spravedlnosti na vinohradě v Šumberku, kterejž Heršl Žid [ze] Strážnice drží, 50 zl. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích podle ourody po 4 zl pokládati mají.
Téhož letha [15]94 položil Heršl za vinohrad 2 zl. Ty sou dány za dluhy nebož[tíka] otce téhož si[rotka].
Letha [15]96 přijato od Hiršle Žida za vinohrad peněz podle ourody 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Hiršle Žida za vinohrad 3 zl.

Více jim náleží na vinohradě Macka Bánovskýho v Šumberku 23 zl. Ty se jim pokládati, když nejprve Radějovští svou summu vyzdvihnou, mají po 4 zl.
Letha 1598 přijato od Hiršle Žida za vinohrad 3 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Heršle Žida za vinohrad 3 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Hiršle Žida za Šumberk 2 zl. Z toho dáno dluhu za n[ebožtíka] otce těch sirotků do peněz sirotčích, což se z regimenu našlo 20 gr.
Jest omylem napsáno, mělo býti při statku n[ebožtíka] Václava Bechyně.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Bánovského náměstka za Šumberk 2 zl. Ty sou dány ouřadu radějovskému, neb oni mají na tom vinohradě přední peníze.
f 122
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového dáno Barboře mateři těch s[irotků] na díl její 3 zl a Kateřině též dáno na její díl
1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového dáno za dluh otce těchto sirotků, což se z regimenu našlo, do peněz sirotčích
míšených 1 zl 16 gr. Mají se při vydávání ze všech dílů srážeti.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Hiršle Žida za vinohrad 3 zl. Z toho dáno Barboře na díl její 1 zl.
Více Barboře dáno na díl její 2 zl, Kateřině též dáno 1 zl 14 gr.
Letha 1606 za fojta Jana Hynkového přijato od Pavla Valentového na místě Hiršle Žida za vinohrad 2 zl. Ty přijala Barbora mateř na díl svůj
Kateřina sirotek zemřela a dílu nedobraného po sobě zanechala 33 zl 8 gr. Ta spravedlnost připadla na Barboru mateř její, poněvadž se krevních přátel po meči nenacházelo.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Pavla Valentového za vinohrad v Šumbercích 3 zl. Ty 3 zl vydány sou Barboře svrchu psanej.

Letha 1609 za fojta Jana Hynkova přijato od Pavla Valentového za Šumbergk 2 zl. Ty přijala Barbora na díl svůj.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Pavla Valentového za vinohrad 1 zl. Přijala jej Barbora na díl svůj.
Ostatek co jest za ten vinohrad dopláceti, totiž 22 zl, ty sou Barboře odvedeny, aby je sama sobě upomínala a přijímala.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového přijato od Pavla Valentovýho za vinohrad v Šumbergku 4 zl.
f 123
A skoupil od Jíry Pechového z Těmic, manžela Barbořinýho, což jí na tom vinohradě náleželo, 18 zl za hotových 3 zl
18 gr.
A tak tu ona na tom vinohradě nic nemá.
Zůstává se ještě týž Barboře dílu jejího dovzíti 26 zl 27 gr. Na to jí náleží na vinohradě Jana Remšového v Šumbergku 21 zl a za J.M.P. vyšlé spravedlnosti na dluhu 5 zl 27 gr. Těch 5 zl 27 gr sou z důchodův panských přijaty a jemu vydány.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jana Remšového za vinohrad v Šumbergku 4 zl. Ty sou vydány Jírovi Pechovému z Těmic na místě Barbory manželky jeho.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového jakož podle vyhledání vypsaného Jírovi Pechovi z Těmic po Barboře manželce jeho náleželo se z vinohradu Jana Remšového v Šumbergku vyplatiti po letech ještě 17 zl. Takových 17 zl týž Jíra Pechů Janovi Remšovýmu jmenovanému za 3 zl 18 gr prodal, kterýchž 17 zl na zaplacení se vypisují témuž Janovi Remšovýmu.
A Jíra Pechů tu již nic více nemá.