Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Rejstrum

pro snadnější vyhledání sirotkuov
a spravedlnosti jejich
dědiny Lhoty Tvarožné

S[irotci] n[ebožtíka] List

1 Staňka Hloškového .............................. 1
2 Martina Klimšového ............................. 2
3 Kateřina manželka Vítka Klimšového ............. 6
4 Matouše Hejvolky ............................... 6
5 Jana Vlkového .................................. 8
6 Václava Křižanového ............................ 13
7 Jan Hudečka .................................... 15
8 Ambry Čapkového ................................ 17
9 Ondry Pračkového ............................... 18
10 Pechy Čapkového ................................ 21
11 Martina Škořupového ............................ 27
12 Kuby Kyškového ................................. 31
13 Bartoně Kyškového .............................. 32
14 Hynka Křižanového .............................. 33
15 Matěje Knápka .................................. 38
16 Macka Jurákova ................................. 43
17 Václava Venhledě ............................... 45
18 Vávry Pěnice ................................... 46
19 Matouše Pškavého ............................... 50
20 Vávry Bartoňového .............................. 52
21 Báře nebožt[íka] Martinákového,
manželce Václava Dřímala ....... 54
22 Jarolíma Němc[e] ............................... 55
23 Urbana Poláka .................................. 56
24 Jíry Kubkového ................................. 57
25 Martina Černého ................................ 58
26 Jana Husáka .................................... 60
27 Havla malého Jana .............................. 61
28 Filipa Štefkového .............................. 62
29 Bartoně Křižanového ............................ 63
30 Jana Fryštáckého ............................... 65
31 Jana Slováka ................................... 66
32 Ondry Martinákového ............................ 70
33 Janka Klimšového ............................... 76
34 Tomáše Pavelkového ............................. 77
35 Pavla Fraňového ................................ 78
36 Jana Prchlíka .................................. 79
37 Štěpána Krejsy ................................. 84
38 Jakuba Susa .................................... 85
39 Janka Matulového ............................... 87
40 Jíry Jírového .................................. 88

41 Václava Šavrňového ............................. 93
42 Mikoláše Jistých ............................... 94
43 Tobiáše Štefkového ............................. 99
44 Daniele Štefkového ............................ 101
45 Jana Perštejnskýho ............................ 102
46 Mikoláše Hrubého .............................. 103
47 Ondry Sedlákového ............................. 104
48 Pavla Bartoňového ............................. 107
49 Jana Havlova .................................. 110
50 Staňka Šavrňového ............................. 112
51 Blažka Krhlového .............................. 118
52 Tomáše Junce .................................. 118
53 Mikoláše Urbanového ........................... 118
54 Michal, nápadník po nebožt[íkovi] Havlovi
Skřinařovi ..... 118
55 Jíry Rumpála .................................. 118
56 Martina Hazuky ................................ 120
57 Václava Bechyně ............................... 121
57(!) Jana Pechy Čapkového ....................... 122
58 Blažka Jurových ............................... 124
59 Urbana Syrového ............................... 128
60 Jana Šeby ..................................... 130
61 Mikuláše Kozla ................................ 131
62 Jana Jistého .................................. 133
63 Vacka Tuhý[ho] ................................ 135
64 Jana Ondry Pračkového ......................... 136
65 Vítka Vyšehledě ............................... 138
66 Ondry Pračka .................................. 140
67 Jana Klimšového ............................... 143
68 Filipa Vlkového ............................... 145
69 Pavla Klimšového .............................. 148
70 Jana Vatkového ................................ 151
71 Jiříka Krbíka ................................. 154
72 Jana Rabáka ................................... 156
73 Jíry Šoustala ................................. 159
74 Matěje Prchlíka ............................... 162
75 Václava Liškového jinak Pračkové[ho] .......... 166
76 Jana Křižanového .............................. 169
77 Jana Kučery ................................... 171
78 Petra Hrubého ................................. 174
79 Jana Holuše ................................... 176
80 Martina Křižanova ............................. 179
81 Jana Vávrového ................................ 182
82 Jana Pernštejnského ........................... 184
83 Jíry Hynkového ................................ 186
84 Tomáše Pišťáka ................................ 188
85 Prokše Hlavatého .............................. 189
86 Tomka Karpanova ............................... 191
87 Pavla Škeřupového ............................. 193

88 Jíry Venhledě ................................. 195
89 Jana Venhleďového ............................. 197
90 Jana Nivnického ............................... 199
91 Jana Hejvolky ................................. 200
92 Ondry Klimšového .............................. 202
93 Jana Branecského .............................. 204
94 Jana Susového ................................. 206
95 Jana Hynka .................................... 209
96 Bartoše Husáka ................................ 214
97 Václava Hustého ............................... 215
98 Václava Vlkového .............................. 218
99 Martina Navrátila ............................. 220
[100 Martina Vlkového .............................. 222]
[101 Jana Pškavého ................................. 223]
102 Martina Lišky ................................. 225