Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vávrových

f 182

K tomu statku jsou sirotci 2, Jíra a Zuzanna, zuostávají při přátelích.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Grunt 39 ze čtvrtí roli zaplacený za 100 zl.
Achtel vinohradu v Šumbercích i s Pomykalkou zaplacený za 100 zl.
Dvoje čtvrtě roli na Strážnicku pod Doubravkou zaplacené za 20 zl.
Krávy 2 po 5 zl za 10 zl.
Včely šestery za 4 zl.
Summa všeho statku 234 zl, dluhův se žádných nenašlo. Dělíc tu summu na 2 díly, přijde každému 117 zl.

Jíra sirotek ten všecken statek svrchu psaný ujal v sumě 234 zl, z toho sobě srazil dílu svého 117 zl. A tak dopláceti zuostává sestře své 117 zl, placením od letha 1604 po 3 zl. Rukojmě Matěj Křižanů, Tomek Karpanů, Tomáš Gryzl, Jíra Vašků, Ondra Honzů a Petr Honzů S.R.S.N.
f 182
Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra za statek 6 zl. Z toho dáno pís[aři] od rozdílu statku 4 gr.
Zuzanna sirotek zemřel a dílu svého po sobě zanechala sumy 117 zl. Ta spravedlnost připadla na Jíru, vlastního bratra jejího.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato z důchodův panských dluhu, což za Pánem bylo 5 zl 26 gr. Ty přijal Jan Vávrů nápadu po Zuzanně sestře své.
Jakož Jíra napřed psaný zuostával za statek ut s[upr]a dopláceti sumy 111 zl, to sobě na tom statku sráží nápadu po Zuzanně sestře své.
A tak bude mít to všeckno zouplna a docela zaplacené.