Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Sirotci nebožt[íka] Ondry Martinákového

f 70a

Jest jich štvero, Václav, Kateřina, Zuzanna, Anna a Hedvika mateř jejich pátá. Václav ten jest na řemesle krejčířském, Anna vdaná, Zuzanna ta jest umřela, Kateřina slouží u kněze Jana v Strážnici.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Item na podsedku Jíry Krbíka 24 zl. Na to jest do letha [15]93 vyšlejch 5 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati se má po 2 zl.
Item na vinohradě Jana Hynkova, kterejž drží v hoře Pomykalce, náleží 32 ½ zl. Na to jest položeno do letha [15]93
4 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 2 zl.
Více jim náleží v tejž hoře na vinohradě, kterej drží Vyšehledě Vítek, 32 ½ zl. Na to jest jim od letha [15]93 položeno 4 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 2 zl.
Item za dvě krávy 4 zl.
Item za bečku vína přijato 7 zl.
Item na vinohradě v Šumbercích náleží jim 14 zl. Ten vinohrad drží Jan Leskovský.
f 70b
Ta spravedlnost s toho vinohradu těm sirot[kům] přijde, až nejprve sirot[ci] nebož[tíka] Pechy Čapkového od letha [15]94 své spravedlnosti 26 zl po 3 zl vyberou, též po 3 zl. Drží jej Jan Hynků.
Item na vinohradě v hoře Šumberku, kterej drží Jan Hynků, náleží jim 44 zl.
Item na gruntě Vaška Křižanového též jim náleží 32 zl. Ty jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
Pars 185 zl.
Z toho jest zaplaceno dluhův toto:
Item do Koválovce za žito 3 zl 8 gr.
Item Janovi Rabákovi 3 zl.
Item od chování Václava sirotka napřed psaného podle poručenství nebož[tíka] otce jeho dáno 12 zl.
A tak zůstává mimo zaplacení dluhuov 166 zl 22 gr. Dělíce tu sumu na 5 dílů, přijde na každý díl po 33 zl 10 gr 2 den.

Vydání z toho:
Item Jan Hynkuov díl Anny manželky své na vinohradě svým v Šumbercích sráží 33 zl 10 gr 2 den. A ostatek 10 zl 19 gr 5 den dopláceti má jiným sirotkům od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
f 71a
Item Václavovi vydáno na díl jeho všeho podle sečtení 5 zl.
A tak při právě hotovejch peněz žádnejch nezůstává.
Hedvika mateř těch sirot[ků] a Zuzanna umřela, spravedlnost jejich na Václava a Kateřinu připadla.

A tak Václavovi kromě těch 5 zl prve vyzdviženejch náleží
61 zl 20 gr 4 den.
A Kateřině 66 R 20 gr 4 den.

Letha [15]94 přijato od Jana Hynka z vinohradu v Šumberku a z vinohradu Pomykalku 4 zl.
Téhož letha přijato od Jiříka Krbíka za grunt i zadržalé peníze 5 zl.
Z toho Václavovi dáno na díl jeho od učení řemesla krejčírského 2 zl.
Téhož letha [15]94 přijato od Vítka Vyšehledě za grunth 2 zl.
Letha [15]94 přijato od Václava Krejčířového za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 3 zl.
Letha [15]95 přijato od Jíry Krbíka za grunth 1 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Václava Krejčího za grunth 1 zl 15 gr.
Letha [15]96 přijato od Jíry Krbíka za grunth 3 zl.
Téhož letha přijato od Jana Hynkového za vinohrad 1 zl.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Macka Juráka 3 zl.
Z toho dáno podle poručenství nebož[tíka] otce jejich na kostel strážnický 8 zl.
Letha [15]97 přijato od Macka Juráka za grunth 3 zl.
Téhož letha přijato od Jana Hynka za vinohrad 3 zl.
Též přijato od Jíry Krbíka za grunt 2 zl.
f 71b
Letha 1598 přijato od Jíry Krbíka za grunt 2 zl.
Též přijato od Macka Juráka za grunt 3 zl.
Též přijato od Jana Hynkova za vinohrad ost[atních] 2 zl 19 gr 5 den. A tak ten vinohrad zouplna doplatil.
Jakož Václavovi náleželo dílu jeho summy 33 zl 10 gr 2 den, ta spravedlnost na J.M.Pána jakožto po zběhlým jest obrácena.
Z níž jest hotových na Pána přijato 22 zl 5 gr a ostatek odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Pěnice, totiž 11 zl 5 gr 2 den. A tak ten s[irotek] tu žádné své spravedlnosti nemá.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového Margita Krbíkova položila za grunt 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato z gruntu Jíry Šavrňového 2 zl. Ty sou vydány s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Pěnice podli odvodu po s[irotku] zběhlým.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jíry Šavrňova za grunt 1 zl.
Od Macka Jurákova za grunt přijato 2 zl.
Do statku Vávry Pěnice odvedeno podli odvodu nahoře psaného po s[irotcích] zběhlých 3 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jíry Šavrňového za grunt 22 ½ gr.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jíry Šavrňového za grunt 1 zl.
Od Macka Jurákova za rok 1602 přijato 2 zl.

Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jíry Šavrňového za g[runt] 2 zl.
Od Macka Jurákového přijato za g[runt] 3 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Jana Bradáče za grunt 1 zl. Jsou vydány do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Krbíka za tou příčinou, že jim peníze vyšly.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Jíry Šaška přijato za grunt peněz ročních 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jíry Šaška za grunt 1 zl.