Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Sirotci nebožt[íka] Václava Křižanového

f 13a

Jest jich dvý, Martin a Jan.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matěje Škeřupky na každej díl po 44 zl 20 gr. Na to jest jim do letha [15]93 vyšlejch 8 zl a ostatek z grunthu otčíma jejich vejš psaného pořadně jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati se má po 6 zl. Těch 8 zl vejš psaných zůstávají za otčímem jejich.
Více těm sirot[kům] dvěma spravedlnosti podle dobrovolného a přátelského nápadníkům po nebož[tíkovi] Matějovi Křižanovejm jim odvedení, což sou jim statku svého pustili, náleží 30 zl.
Na těch 30 zl vejš psaných zůstává na Staňkovi Bednáři v Strážnici 17 zl. Na to zadržel 8 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích povinnen j[es]t platiti po 4 zl.
A při právě zůstává hotovejch 8 zl.
A více na Pavlovi Klimšovým k doplnění těch výše psaných 30 zl náleží jim 5 zl. Ty se mají letha [15]94 a [15]95 vyplniti.
f 13b
Letha [15]94 přijato od Matěje Škořupka peněz purgkrechtních za grunth 6 zl.
Téhož letha [15]94 přijato od něho na zadržalý peníze 6 zl.
Letha [15]94 přijato od Staňka Bednáře z Strážnice na summu napřed psanou 6 zl.
Letha [15]94 přijato od Matěje Křižanového jináč Škořubky půl peněz 3 zl.
Letha [15]96 přijato od Matěje Škeřupového za grunth peněz do truhlice 6 zl.
Téhož letha přijato od Staňka Bednáře 2 zl 7 ½ gr.
Letha [15]97 přijato od Staňka Bednáře 3 zl.
Téhož letha přijato od Matěje Křiž[anového] za grunth 6 zl.
Letha 1598 přijato od Matěje Křižanového za g[runt] 6 zl.
Od Jakuba Kople Žida za vinohrad přijato na místě Staňka Bednáře 3 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Matěje Škeřupového za grunt 6 zl.
Též přijato od Jakuba Kople Žida za Šumberk 4 zl.
Též od Hiršle Žida přijato za Pomykalku 3 zl.
Z toho dáno Staňkovi Bednáři 4 zl 7 ½ gr a zanechal na dluh svrchu psaný 2 zl 7 ½ gr. A tak Staněk ten dluh zaplatil.

Letha 1600 Martin z dílu svého sobě srazil na gruntě Matěje Škeřupového, kteréž jemu ten Macek na vinohradě jeho v Šumberku odkázal, 23 zl. O tom zápis najdeš při s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Kozla.
Od Matěje Škeřupového přijato za grunt 6 zl.
Od Hiršla Žida za vinohrad přijato za Pomykalku 1 zl. Ten jest vydán Staňkovi Bednáři do Strážnice.

Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Matěje Škeřupového za grunt ost[atních] peněz 2 zl 10 gr. Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Matěj Škeřupů odkázal za grunt svůj Martinovi sirotku na vinohradě v Šumberku 23 zl.
f 14a
Téhož letha a za téhož fojta dáno Martinovi 20 R, Janovi též dáno na jeho díl 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového dáno Martinovi na díl jeho hotových peněz 10 zl. Zuostává se jemu ještě dodati 4 zl 10 gr.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového dodáno ostatek spravedlnosti Martinovi na díl jeho 4 zl 10 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Týmuž Martinovi půjčeno z poručení p[ana] ouředníka peněz hotových z truhlice na koupení koní 4 zl, ty má oplatiti o posudku příštím 1604. Rukojmě za to Macek Škeřupů, fojt lhotský.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina půjčených peněz 4 zl. Ty přijal Jan na díl svůj.
Janovi dáno hotových peněz na koupení vinohradu 17 zl.
Ten Jan sirotek zemřel a dílu nedobraného po sobě zanechal summy 36 zl 20 gr, to připadlo na Martina, bratra jeho vlastního. Z toho sobě srazil, což jemu na koně půjčeno 4 zl, zuostává se ještě toho nápadu 32 zl 20 gr. Ty náležejí na těchto věcech:
Na gruntě Matěje Škeřupy ost[atních] 7 zl.
Pavel Klimšů dlužen 5 zl.
Staněk Bednář přebraných 8 zl.
Za Jeho [Mil]ost Pánem vyšlých na dluhu 4 zl 20 gr.
Letha 1611 přijato z vinohradu Jana Hynkového na přebrání Staňka Bednáře 5 zl. Ty přijal Martin nápadu po bratru svém.
Martin koupíc grunt škoduje těch ut s[upr]a 7 zl.
Z statku n[ebožtíka] Pavla Klimšového na dluh ut s[upr]a přijato 4 zl. Ty jsou vydány Martinovi.
f 14b
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato z statku n[ebožtíka] Pavla Klimšového ostatek dluhu 1 zl. Přijal jej Martin na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Staňka Bednáře a z vinohradu Jana Hynkova přijato ostatek přebraných peněz 3 zl. Přijal je Martin na díl svůj.
Leta Páně 1620 za fojta Vaška Vlkového přijato z důchodů JM Páně 4 zl 20 gr. Ty jsou vydány Martinovi na díl jeho, dáno jemu obilí.