Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Sirotci nebožt[íka] Martina Škořupového

f 27a

Jest jich patero, Jíra, Matěj, Mikuláš, Pavel, Zuzanna a Kateřina mateř jejich šestá. Jíra, Matěj, Pavel sou ženatí a vdaný, Mikoláš ten při mateři svej bez proměnění stavu svého při ní zůstává.
Vyhledalo se těm sirot[kům] spravedlnosti, a to takto:
Na gruntě Jíry Sovky podle knih purgkrechtních 80 zl. Na to j[es]t do letha [15]93 vyšlejch 16 R a zadržel za letho [15]93 2 zl. A ostatek 74 zl se s toho gruntu platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
Více těm sirot[kům] náleží vinohrad v hoře Šumberku
v 54 zl.
Item týž jim náleží za dobytek, šaty a jiné svršky, též obilí 16 zl.
Summa toho všeho 150 zl, s toho se snímá za dluh 2 zl 9 gr 3 ½ den. Dělíc tu summu na těch šest dílů, přijde na každého po 24 zl 18 gr 2 ½ den.
f 27b
Na to sou přijali na díly své toto:
Item Pavel ten jest ujal vinohrad napřed psaný a na něm sobě srazil 23 zl 10 gr 2 ½ den, a tele za 1 zl. A tak dopláceti má jiným sirot[kům] 30 zl 11 gr 4 ½ den.
Item Kateřina, mateř těch sirot[ků], přijala na díl svůj 4 ½ zl.
Item Matějovi vydáno tele jedno za 1 zl.
Item Zuzanně šatů a krávu za 7 zl.
Item Mikulášovi 3 měřice obilí za 1 zl 15 gr.
A při právě zůstává hotových 16 zl.

Letha 1594 vyhledáno, že jest Pavel, bratr těch sirotků, za vinohrad v Šumberku položil podle sečtení 8 zl. Ty jest přijala Kateřina, matka těch sirot[ků].
Týž Pavel koupil od Zuzanny sestry své dílu jejího 15 zl, ty sobě dotčený Pavel na témž vinohradě v Šumberku srazil.
Item Matějovi dáno z těch hotovejch, co ku právu položeno j[es]t, 8 zl. A tak při právě toliko 8 zl zůstává.
Těch zadržalejch 2 zl položil Jíra Sovků. Ty přijal Matěj na díl svůj 2 zl.
f 28a
Letha [15]94 přijato od Jíry Sovky za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 4 zl.
Letha [15]94 položil Pavel, bratr těch sirot[ků], dvojích peněz sirotčích po 2 zl – 4 zl. Z toho dáno mateři napřed psaných sir[otků] 4 zl, více dáno Matějovi na díl jeho 3 zl 8 gr.
A od spravování novejch rejst[er] dáno Václavovi Letovskému 22 gr.

Letha [15]95 přijato od Jíry Sovky za grunth půl peněz 2 zl, ostatek o svatým Václavě [15]96 dáti má. Ty 2 zl sou dány Mikulášovi napřed psané[mu] na díl jeho.
Letha [15]96 přijato od Jíry Sovky za grunt peněz 6 zl. Z toho dáno Matějovi na díl jeho 4 zl.
Téhož letha přijato od Pavla Škořupa za vinohrad 2 zl.
Kateřině mateři dáno na díl její 2 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Sovků za grunth 4 zl.
Téhož letha [15]97 přijato od Pavla Škeřupa za vinohrad ostatních 2 zl.
Z toho dáno mateři na díl její 2 zl, Matějovi na díl jeho dáno 3 zl, Mikolášovi též dáno na díl jeho 3 zl.
Letha 1598 přijato od Jíry Sovkového za grunt 4 zl. Z toho dáno Matějovi na díl jeho 2 zl, Mikulášovi též dáno 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Martina Kvašovského za grunt 4 zl. Ty sou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Letha 1600 za fojta Martina Klimšového přijato od Martina Kvašovského za grunt 4 zl. Ty sou vydány Mikulášovi na díl jeho.
f 28b
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Martina Kvašovského za grunt 2 zl. Ty sou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Martina Kvašovského za grunt 3 zl. Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina Kvašovského za grunt 2 zl. Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina Kvašovského za g[runt] 4 zl. Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého přijato od Jana Kalába za grunt 2 zl. Ty přijal Mikuláš Škeřup z Lideřovic na díl svůj.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jana Kalábového za grunt 2 zl. Ty přijal Mikuláš Škeřup z Lideřovic na díl svůj.
Leta 1618 za fojta Martina Vlkového od Jana Kalábového přijato 2 zl. Ty přijal Mikuláš Škeřupů do Lideřovic na díl svůj.