Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 S[irotek] n[ebožtíka] Jiříka Krbíka

f 154

Letha 1600 za fojta Martina Liškového sepsán tento statek, k němuž jest sirotek jeden, Anka a Markyta mateř její druhá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Podsedek za 30 zl.
Půl acht[ele] vinohradu v Šumberku za 50 zl.
Na vinohradě v Šumberku Jana Hanáka z Lideřovic zaplaceného 28 ½ zl, placením od letha 1600 po 3 zl.
Na třetím vinohradě v tejž hoře 13 zl.
Včely šestery za 4 zl.
Summa všeho statku učiní 125 zl 15 gr.
Z toho se má zaplatiti ještě za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 5 zl, placením od letha 1600 po 2 zl.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení těch 5 zl ještě
120 zl 15 gr. To dělíc na 2 díly, přijde každýmu na díl jeho po 60 zl 7 ½ gr.

Markyta mateř ujala podsedek se dvěma polouachteli vinohradu v Šumbercích i s tím, což na nich zaplaceno jest, a s včelami v sumě 97 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 60 zl 7 ½ gr a tak zuostává ještě dopláceti 36 zl 22 ½ gr, placením od letha 1600 po 5 zl. Rukojmě při gruntě zapsáni jsou.
f 154
Příjem a vydání:
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana Hanáka z Lideřovic za vinohrad 1 zl.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana Hanáka z Lideřovic za vinoh[rad] 1 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana Hanáka za vinohrad 1 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Mikuláše Škeřupového z Lideřovic na místě Jana Hanáka za vinohrad v Šumbercích 1 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Jana Bradáče za grunt prvních peněz 1 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana Starého za grunt 2 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Valouchova na místě Jana Starého za g[runt] 2 zl.
Od Mikuláše Škeřupa z Lideřovic na místě Jana Hanáka za vinohrad v Šumbercích 4 zl 15 gr.
Vyhledalo se bedlivě, že těmto sirotkům na kterých věcech k vyupomínání náleží:
Na gruntě Martina Valoucha 20 zl.
Na vinohradě v Šumbercích Mikuláše Škeřupa 20 zl.
Na vinohradě v Šumbercích Jana Bradáče posledních peněz 11 zl 22 ½ gr.

Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Martina Valoucha za grunt přijato 2 zl.
Od Mikuláše Škeřupa za vinoh[rad] v Šumbercích přijato
2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Martina Valoucha za grunt přijato 2 zl.
Od Mikuláše Škeřupového za vinohrad v Šumberku 2 zl.
Letha 1616 za fojta Jana Pškavého od Martina Valoucha za grunt přijato 2 zl.
Od Mikuláše Škeřupového za vinoh[rad] v Šumbercích 1 zl 15 gr.
Letha 1617 za fojta Pavlových Martina přijato od Martina Valoucha za grunt 2 zl.
Od Mikuláše Škeřupového za vinohrad v Šumbercích 2 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Valoucha za grunt 2 zl.
f 155
Leta Páně 1619 z dovolení pana ouředníka Anna sirotek vdala se za Matěje Křižanového, dáno jí na vyšlou spravedlnost z důchodů JM Páně, což za JM zůstává, a dáno jí rži za 10 zl.
Více peněz hotových, což Martin Valouch položil, dáno jí 2 zl.
Téhož letha ut s[upr]a dáno Matějovi Křižanovému na díl manželky jeho 9 m[ěřic] rži, což učiní po 1 zl – 9 zl.