Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Liškového jinak Pračkového

f 166

K tomu statku jest sirotků 4, Jan, Jíra, Kateřina, Anna a Markyta mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 15, který jest prodán Petrovi Dvořákovi, zaplaceného 105 zl 15 gr, placením po 4 zl, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Ambry Čapkového 14 zl 15 gr vyplní.
Půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplacený za 40 zl, placením podle ourody od letha 1603 po 2 zl.
Summa všeho statku 145 zl 15 gr.
Toto dluhův zaplaceno jest:
Mojžíšovi Danielovýmu synu do Strážnice 5 zl.
Jírovi Zábranskýmu do Skalice 3 zl.
Pacholku služby dodáno 4 zl 10 gr.
Jakubovi Kolářovi za dílo 4 gr.
Dluhu po drobno splaceno 16 gr.
Summa dluhův 12 zl.
Zůstává čistého statku mimo splacení dluhův 133 zl 15 gr. To dělíc na 5 dílů, přijde na každého po 26 zl 21 gr.

Markyta, mateř těch sirotků, půl achtele vinohradu v Šumbercích ujala ve 40 zl a dílu sobě na něm srazila 26 zl 21 gr. A tak zůstává dopláceti sirotkům svým 13 zl 9 gr, placením podle ourody od letha 1603 po 2 zl. Rukojmě Martin Hynků, Vašek Vlků R.N.
f 166
Janovi, Jírovi, Kateřině a Ance díly jejich zouplna zůstávají, totiž každýmu po 26 zl 21 gr, což v summě učiní 106 zl 24 gr.
Více těmto sirotkom náleží nápadu po Martinovi, s[irotkovi] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového, strejci jejich, 23 zl 15 gr 4 den.

Příjem a vydání:
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Petra Dvořáka závdanku za grunt 12 zl. Ty jsou vydány na dluhy ut s[upr]a.
Leta 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Markyty za vinohrad 1 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina Kašparového na místě Martina Haška za Šumberk 1 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina Kašparového za vinohrad 1 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Martina Haška za vinohrad 2 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho přijato od Martina Kašparovýho za vinohrad Šumbergk 2 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Kašparového 1 zl.
Jírovi dáno na stavení požáru 3 zl.

Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jana Šustalového na místě Martina Kašparového za vinohrad v Šumbercích 2 zl. Ty jsou vydány podle poručenství Margety, mateře těch sirotků, Jurovi Černickýmu za opatrování jí v nemoci její.
Ostatek cožkoli po ní zůstalo, to připadlo na syny její a dcery, totiž Jíru, Kateřinu a Annu.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Šoustalového za vinohrad v Šumbercích přijato 2 zl. Jírovi dáno na díl jeho ty 2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého z statku Tomáše Pavelkového přijato 2 zl.
Od Jana Šustalového za vinoh[rad] v Šumbercích 2 zl. Jírovi dáno na díl jeho 2 zl.
f 167
Letha 1616 za fojta Jana Pškavého z statku Thomáše Pavelkového přijato 2 zl.
Od Jana Šustala za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 2 zl.
Od Vítka Hoškového za grunt přijato 2 zl. Z toho dáno Jurovi na díl jeho 2 zl.
Od Jíry Škeřupa přijato za vinoh[rad] v Šumbercích 1 zl 15 gr.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových z statku Tomáše Pavelkového přijato 2 zl.
Od Jana Šoustala za vinohrad v Šumbercích 2 zl.
Od Jíry Škeřupa přijato za vinohrad v Šumber[cích] 2 zl.
Vydáno Jírovi na díl jeho 2 zl, Kateřině vydáno na díl její 2 zl.
Leta Páně 1621 na den památky Hromnic přijato z důchodů na vyšlou spravedlnost, kteráž za JM Pánem zůstávala 6 zl. Ty jsou vydány Kateřině a dáno jí rži 6 m[ěřic] po 1 zl.
Letha 1625 za fojta Martina Liškového od Tomáše Blažkového na místě Jana Šoustala přijato za vinoh[rad] v Šumbercích
5 zl. Z toho jest vydáno Anně 2 zl, Jírovi 1 zl 15 gr a Kateřině též 1 zl 15 gr.
Letha 1627 za fojta [neuvedeno] od Tomáše Blažkového přijato za vinohrad v Šumbercích 2 zl. Ty oba dva zlatý jsou vydané Anně na díl její.