Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 S[irotci] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě

f 138

Jest jich k tomu 3, Johanka, Anna, Zuzana a Dorota mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Grunt se čtvrtí roli prodán Mackovi Krhlovi za 40 zl.
Na jednom kusi vinohradu v Šumbercích zaplat[ceno] 6 zl.
Na druhým kusi vinohradu 2 zl.
Na vinohradě závdanku zaplatceného 1 zl.
Summa všeho statku 49 zl.
Dluhu našlo se toto:
Do peněz sirotčích vyšlejch 1 zl dáno.
Davidovi Holomkovi strejci Židu 8 zl 15 gr.
Petrovi Salašnému do Radějova 2 zl 4 gr dáno.
Fojtovi dluhu 8 gr.
Janovi Jurkovýmu 12 gr.
Duškovi Slováčkových 2 zl 15 gr 3 den dáno.
Dluhu Ondrovi Salašnému do Radějova 3 zl dáno.
Dluhu po drobno splatceno 10 gr 4 den dáno.
Summa dluhu učiní 18 zl 5 gr.
Zuostává čistého statku po zaplatcení dluhův k rozdělení
30 zl 25 gr. To dělíc na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 7 zl 21 gr 1 ½ den.
f 138
Příjem a vydání:
Letha [15]96 závdanku přijato od Macka Krhlového ročních peněz 8 zl.
Od Duška Slováčkového za vinohrad v Šumberku 3 zl.
Od Macka Jana Krhlových za Pomykalku závdanku 1 zl.
Od Maruše Jana Vavřincových závdanku za vinoh[rad] 3 zl.

Z toho zaplatceno dluhu toto:
Duškovi Slováčkovému 2 zl 15 gr 3 den.
Petrovi Salašnému do Radějova dluhu 2 zl 4 gr.
Davidovi Židu 6 zl.
Ondrovi Salašnému do Radějova za roli zastavenou dluhu
3 zl.
Od vložení a sepsání do rejster statku dáno 10 gr 4 den.
Do peněz sirotčích dluhu dávného 1 zl.

Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Štěpána Blákorového za grunt 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Štěpána Blákorového za grunt 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Štěpána Blákorova za grunt 1 zl. Z toho dáno ostatek dluhu Davidovi Židu 15 gr.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Štěpána Blákorového za grunt 1 zl. Ten přijala Dorota mateř na díl svůj.

Též jí dáno hotových peněz 15 gr.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana Filipa Rakového za g[runt] 2 zl 15 gr. Z toho dáno Dorotě mateři 2 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Matouše Velického za vinohrad v Šumbercích na místě Jana Vavřincových za rok 1612 3 zl. Ty jsou přijali Jan, Pavel a Šimek bratři vlastní, synové a nápadníci po Dorotě Vyšehleďce, mateři své.
f 139
Téhož letha ut s[upr]a za fojta ut s[upr]a ten Matouš Velický položil za vinohrad v Šumbergku ostatních peněz těm sirotkům náležejících 2 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Štěpancového na místě Jana Filipa Rakového za grunt přijato 1 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Pškavého od Jana Štěpancového přijato za grunt peněz ročních 1 zl.
Letha 1616 za fojta Václava Vlkového přijato od Valenty Poláka za grunt 1 zl.