Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Sirotci nebožtíka Mikoláše Hrubého

f 103

Jest jich štvero, Petr, Ondra, Jan a Jíra.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Tomáše Filipova 13 zl. Ta spravedlnost jim teprv jíti má od letha [15]95 při Vánocích po 2 zl.
Týž jest držel ten Mikoláš, otec těch sirotků, vinohrad v Pomykalce, nikde se žádného zápisu, dal-li co na něj a položiti měl, nenachází.
Též jim více náleží na vinohradě v hoře Pomykalce, kterej drží Jan Lišků, 9 zl, maje platiti Jan Holuše. Ty peníze ještě nejdou dotud, dokudž jiní nápadníci, co jim na tom vinohradě náleží, nevyberou.

Letha [15]95 přijato od Jana Šebového za grunth 2 zl. Ty sou dány Petrovi na díl jeho.
Letha [15]96 přijato od Jana Šebového za grunth peněz 2 zl. Z toho dáno Petrovi na díl jeho 1 zl 7 ½ gr a po Ondrovi zběhlém dáno jiným sirotkům na vyšlou spravedlnost.
Letha [15]97 přijato od Pavla Rožkového za grunth 2 zl.
Letha 1598 přijato od Pavla Rožka za grunt 2 zl. Z toho dáno dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, což do peněz sirotčích dlužen byl a z regimenu se našel, 1 zl 24 gr. Ten dluh má se ze všech dílů porážeti.
f 103
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Pavla Rožkového za grunt 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Pavla Rožkového za grunt 1 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Pavla Rožkového za grunt 1 zl. Ten jest z milosti a lásky vydán Janovi.
K ruce J.M.Pána po Petrovi, Ondrovi, Jírovi a Janovi, s[irotcích] zběhlých, vyzdviženo 4 zl 6 gr.
Petrovi dáno z milosti a lásky 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Pavla Rožkového za grunt 1 zl. Ten přijal Jan na díl svůj.
Jakož náleželo Jírovi sirotku dílu jeho otcovského 5 zl 15 gr, ta spravedlnost připadla na J.M.Pána za tou příčinou, že v řádu nestál a nikdá se k registrom nestavěl.