Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunt Daniele Mokroše

f 103a

Letha 1588 vejš psaný Daniel má grunth svůj z půl lánem roli, roubanicí a půl achtelem vinohradu v hoře Veselé koupenej za 236 zl, na kterejž jest do letha [15]93 peněz purgkrechtních vyplnil a polovici dílu Zuzanny manželky své sobě porazil, kteréž učiní 54 zl 12 gr, a ostatek tenž Daniel Mokroš 181 zl 18 gr dopláceti zůstává takto: letha [15]94 při Vánocích 8 zl a od letha [15]95 pořadně pokládati má po 12 zl.
Náleží z toho Lidě, sirotku nebožt[íka] Martina Mokroše,
55 zl 18 gr, na to jest jí tenž Daniel zadržel 7 zl a ostatek jí pokládati má takto: od letha [15]94 při Vánocích pořadně až do vyplnění summy tejž Lidě náležitě po 4 zl.
Item Izdrahelovi Židu synu Arončiné[mu] do Strážnice též náleží 96 zl. Ty je[mu] jíti mají takto: letha [15]94 4 zl a od letha [15]95 při vánocích po 8 zl.
f 103b
Item Zuzanně, manželce téhož Daniele Mokroše vejš psaného, náleží při témž gruntu půl roubanici ve 30 zl, kterouž sobě při smlouvách svadebních pro Dorotu, Kateřinu a Lidu cer svejch vymínila, aby po smrti její táž půl roubanice dcerám jejím vejš psaným Dorotě, Kateřině a Lidě připadla.
Letha [15]94 položil Daniel napřed psaný peněz purgkrechtních 8 zl. Z toho dáno Izra[e]lovi Židu na skoupené peníze 4 zl a ostatek na Lidu, sirotka nebošt[íka] Martina Mokroše, v truhlici zanecháno.
Letha [15]95 položil Daniel Mokroš za grunth svůj peněz purgkrechtních 12 zl. Z toho do truhlice na Lidu, sirotka nebož[tíka] Martina Mokroše, zanecháno 4 zl a Izrahelovi Židu též dáno 8 zl.
Letha [15]96 položil Daniel Mokroš za grunth a vinohrad 10 zl. Dáno Izrahelovi Židu 8 zl, na sirotky Martina Mokroše 2 zl.
Leta [15]97 položil Daniel Mokroš za grunt a vinohrad 12 zl. Z toho dáno Izrahelovi Židu 8 zl a na si[rotky] Martina Mokroše 4 zl.
Leta [15]98 položil Daniel Mokroš za grunt a vinohrad 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše 3 zl a Izrahelovi Židu 5 zl.
f 104a
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Daniel Mokroš za grunt a vinohrad 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše za vinoh[rad] 3 zl a Izrahelovi Židovi dáno 5 zl. Ty zůstávají při ouřadu a jsou jemu vydány.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Daniel Mokroš za grunt a vinohrad 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše za vinohrad 1 zl 10 gr a Izrahelovi Židu dáno 6 zl 20 gr.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Daniel Mokroš
za grunt a vinohrad 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]

Martina Mokroše za vinoh[rad] 1 zl a Izrahelovi Židu dáno
3 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Daniel Mokroš prodal grunt s půl lánem roli, s půl roubanicí, se včelínem a jiným příslušenstvím Jakubovi Kaváňovi za summu 236 zl, z té summy Daniel Mokroš pustil témuž Jakubovi Kaváňovi což zaplatil, totiž 120 zl 12 gr. A tak Jakub Kaváň zůstává ještě dopláceti mimo to 115 zl 18 gr, placením od letha 1602 po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Petr Kaváň, Pavel Slavičínský, Martin Sedal, Jíra Valný S.R.S.A N.
Jakub Kaváň má se panem Čačkem o svrchu psané půl roubanice na místě Daniele Mokroše o 12 zl, které Mokrošovi byl půjčil, srovnati. Ten dluh jest od Jakubě Kaváně panu Čačkovi zaplacen.
Letha 1602 za fojta Martina Černého Jakub Kaváň prodal grunt svůj s půl lánem roli, s půl roubanicí Mokrošovskou, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, se 2 kravami a jiným hospodářstvím, s včelínem Jírovi Večeřovi za summu 125 zl 18 gr. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po
8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě: Mikuláš Ondračků, Václav Hustý, Martin Puků, Martin Černý Tasovský, Mikuláš Šimunec, Jan Kalousků, Martin Blšťan, Jakub Ondračků
S.R.S.A N.
f 104b
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jíra Večeřů za g[runt] svůj 2 zl. Ten přijal Izrahel Žid do Strážnice na dluh.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Jíra Večeřů za grunt i za lonský rok 10 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše 4 zl a Izrahelovi Židu do Strážnice 6 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jíra Večeřů za g[runt] 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše 4 zl a Izrahelovi Židu do Strážnice 4 zl.
Letha 1606 za fojta Jíry Večeře puštěno je[mu] od nápadníka, aby toliko platil po 4 zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Jíra Večeře za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše 2 zl a Izrahelovi Židu do Strážnice 2 zl.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Jíra Večeře za grunt 2 zl. Ty jsou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Jíra Večeře za g[runt] 4 zl. Z těch dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše 2 zl a Židu Izraelovi do Stráž[nice] dáno 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Jíra Večeře za g[runt] 2 zl. Z těch dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše 2 zl a Židu Izraelovi do Stráž[nice] 1 zl.

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlece položil Jíra Večeře za g[runt] 2 zl. Z těch dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše 1 zl a Židu Izraelovi do Stráž[nice] 1 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Večeře za g[runt] peněz 3 zl. Z těch dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše 1 zl 15 gr a Židu Izraelovi do Strážnice 1 zl 15 gr.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlce položil Jíra Večeře za grunt svůj peněz ročních 4 zl. Z toho jest dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše 2 zl a Židu Izraelovi do města Strážnice 2 zl.
f 105a
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Jíra Večeře položil za grunt peněz ročních 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše 2 zl a Židu Izraelovi do Strážnice 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jíra Večeře položil za grunt peněz ročních 4 zl. Z těch dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše 2 zl a Židu Izraelovi dáno z nich též 2 zl.
Leta 1617 za fojta Pavla Drašťového Jíra Večeřů položil za grunt peněz ročních 4 zl. Z těch dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokroše 2 zl a Židu Izraelovi dáno z nich též 2 zl.

Leta svrchu psaného Jíra Večeřa prodal ten grunt s půl lánem roli Matějovi Krahulíkovi za 140 zl. Závdanku dal 27 zl 15 gr, platiti má ročně po 4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Vávra Babický, Václav Košula, Jan Krahulík a Matouš Hříbek SRSAN. K tomu gruntu jest přidána roubanice při oboře.
Pusté

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Janovi Liškovi za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. Martin Kulíšek a Jan Beseda S.R.S.N.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Jan Liška položil a zůstávají za úřadem 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jan Liška položil za grunt svůj a zůstává za ouřadem 1 zl.
Letha 1648 za fojta Martina Lišky Jan Liška položil za grunt svůj a zůstává za ouřadem 1 zl.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta prodán jest týž podsedek Ondrovi Čechovi ze čtvrtí roli Martina Kučejskýho od gruntu ujatého za summu 15 zl bez závdanku, platiti má komu náležeti [bude] po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Ondra Dominik, Jan Boleňa SRSAN.