Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

76 Grunt Švehlového Jíry

f 708a

Ten Jíra Švehlů má grunth svůj z půl lánem roli podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 100 zaplacenej.

Letha 1596 ten Jíra Švehlů prodal grunth svůj s půl lánem roli, dvěma koňmi, vozem, pluhem, brány, nivku a tři Paloučené, osetí ozimé Václavovi Hustému za sumu 130 zl. Závdanku tenž Václav Hustý položil a jedny roční peníze Jírovi Švehlovi 16 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 témuž Švehlovi po 5 zl – 114 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Hambálek, Jíra Kušů, Jan Zemků, Jakub Ondraček, Jana Javornický, Jan Navrátil, Mikoláš Nejedlíček S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Václav Hustý Jírovi Švehlovi za grunt svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Leta [15]98 položil Václav Hustý Jírovi Švehlovi 5 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Václav Hustý Jírovi Švehlovému za g[runt] svůj 5 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Václav Hustý Jírovi Švehlovi 5 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Václav Hustý Jírovi Švehlovi 4 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Václav Hustý za grunt Jírovi Švehlovi 2 zl.
f 708b
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Václav Hustý za g[runt] Jírovi Švehlovi 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Václav Hustý za g[runt] Jírovi Švehlovi 5 zl.
Letha 1605 za fojta Martina Černého Václav Hustý zkoupil na svém gruntě od Jíry Švehly 39 zl 15 gr za hotových 10 zl. Zůstává ještě dopláceti dcerám neb[ožtíka] Jíry Švehly do Malé Vrbky 39 zl 15 gr placením každého roku při Vánocích po 2 zl.

[Pusté]

Letha 1609 za fojta Martina Remšového Václav Hustý prodal požár s půl lánem roli, z jedním koněm, vozem, pluhem,
z železy a bránú Mikulášovi Kožových za summu 90 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 4 zl a pustil jemu, což zaplaceného měl
47 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Polešák, Jan Prček SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Mikuláš Kožů za grunt ut s[upr]a 1 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Mikuláš Kožů 2 zl. Ty přijala Zuzana, dcera n[ebožtíka] Jíry Švehly.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Mikuláš Kožů 2 zl. Ty přijala Kateřina, dcera neb[ožtíka] Jíry Švehly.

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Mikuláš Kožů 2 zl. Ty přijala Kateřina, dcera neb[ožtíka] Jíry Švehly.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Kožů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Švehly 2 zl.
Leta Páně 1614 za fojta Jana Šmatláně Mikuláš Kožů položil za grunt nápadníku Kateřině, d[ceři] Švehlové 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta ut s[upr]a Mikuláš Kožů položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Švehly 2 zl. Ty přijala Anna, dcera n[ebožtíka] [Jíry Švehly] do Veliké Vrbky.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Mikuláš Kožů položil
2 zl. Ty přijaly Anna a Kateřiny n[ebožtíka] Švehly do Vrbky po 1 zl.
f 709a
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Mikuláš Kožů položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijaly Anna 1 zl a Kateřina též 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškova Mikuláš Kožů položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijaly Anna 1 zl a Kateřina též 1 zl.
Pusté

Letha 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Martinovi Liškovému za summu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Rukojmě za povinnosti JHM a jinších Jan Svadba a Václav Zákrsků S.R.S.N.

Letha 1645 za fojta Jana Poletka Martin Liška prodal hrubý podsedek ut s[upr]a Václavovi Škamelkovi a kus roli v summě za 8 zl, placením po 2 zl. Odevzd[án]. Rukojmě Šebesta Špalek a Mikuláš Podolský SRSaN letha a dne ut s[upr]a.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Martin Liška položil za roli při gruntu 74 a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Martin Liška položil za roli svrchu psanou a zůstává při ouřadě 1 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky týž fojt položil za grunt svůj a zůstává za ouřadem 1 zl.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta Martin Liška zemrouc pojal sobě pozůstalú vdovu po něm za manželku Jakub Tomek a ujal týž grunt z kusem roli za summu 8 zl bez závdanku, platiti má každoročně po
1 zl. Odvzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Král a Jan Pekárek SRSN.