Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Grunt Pechy Žaluda

f 338a

Letha 1589 Pecha Žaludů koupil podsedek svůj od Abrahama Holomka Žida za 26 zl, závdanku letha [15]90 položil témuž Abrahamovi Židu 1 zl.
Letha [15]93 položil témuž Holomkovi Židu 1 zl a ostatek jemu Holomkovi Židu od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má po 1 zl.
Ten podsedek náleží Holomkovi Židu, povinnen jest jej hospo[dá]řem osaditi.

Letha [15]95 prodán podsedek vejš psaný Vávrovi Stracenému za 4 zl, ty má platiti od letha [15]96 pořadně po 1 zl, ty náleží Horáčkovej manželce. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské Řeha Vlčejů, Mikoláš Kolacia S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Vávra Stracený za grunth Horáčkovej ženě 1 zl.
Leta [15]97 položil Vávra Stracený za podsedek svůj Horáčkovej 1 zl.
Leta [15]98 položil Vávra Stracený za grunt Horáčko[vé] 1 zl.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Vávra Stracený za grunt Horáčko[vé] 1 zl.
A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.

Pusté místo
f 338b
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka grunt tento ujal Petr Klokočků po Mandě mateři své, zůstalé po Vávrovi Straceném, a jest mu odevzdán za zaplacený, volný a svobodný. Rukojmě za opravu, povinnosti panské i obecní Jakub Sitař a Matouš Slezák SRSN.
Pusté

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali podsedek pusté místo Šebestovi Špalkovi za summu 2 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 15 gr. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Pavel Záchvěj, Kuba Šubart S.R.S.N.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Šebesta Špalek zemřel, Pavel Vo[j]tanů pojal sobě Dorotu vdovu pozůstalú za manželku a ujal ten gr[unt] půl podsedka v summě za 2 zl, placením po
2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Andris Sekáč a Jan Záchvěja
SRSaN.

Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Pavel Vojtala(!) položil za grunt svůj, kteréž zůstávají za ouřadem, 15 gr. Ty jsou vydány Jurovi Chudovi po Mandě tetce jeho po Vávrovi Straceném.