Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunt Lukáše Nuzovejch

f 404a

Letha 1593 Lukáš Nuzový vejš psaný koupil jest podsedek svůj od Matouše Slováka za 41 zl. Závdanku tenž Lukáš Matoušovi Slovákovi položiti má 2 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má po 2 zl – 39 zl. Ta všecka summa náleží Matoušovi Slovákových.
Letha [15]94 položil Lukáš nahoře psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních i z závdankem Matoušovi Slovákovi 4 zl.
Ten Lukáš jest požárníkem letha [15]95.
Letha [15]95 položil Lukáš Nuzových za grunth peněz purgkrechtních Matoušovi Slovákovi 2 zl.
Letha [15]96 položil Lukáš Nuzů za grunth Matoušovi Slovákovi 1 ½ zl.
Leta [15]97 položil Lukáš Nuzů za svůj grunt 2 zl. Ty jsou dány Danielovi Židu za víno a ještě mu dodati má z toho, což Matoušovi Slovákovi náleželo, 12 zl.
Leta [15]98 položil Lukáš Nuzů za grunt 2 zl. Ty přijal David Holom[kův] strejc na místě Daniele Žida.
f 404b
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Lukáš Nuzů za grunt svůj 2 zl. Ty přijal David Holomků strejc na místě Daniele Žida za dluh jeho.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Lukáš Nuzů prodal podsedek svůj Václavovi Košulkovi na ten způsob, aby za něj, což se doplatiti zůstává, doplatil, totiž summy 25 zl 15 gr, Danielovi Židovi, placením od leta 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinn[osti] JM Páně Urban Kovář, Jan Severa, Pavel Beran, Martin Rousek SRSN.

Letha 1601 za fojta Martina Černého Václav Košulka prodal podsedek Mathoušovi Čtrnáctýmu za 25 ½ zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Prček a Jan Severa S.R.S.A N.
Na ten kup Mathouše Čtrnáctého nastoupil Lukáš Kolečko a má platiti od letha 1603 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Slavičínský a Vaněk Kyněra SRSN.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Lukáš Kolečko za podsedek za podsedek nápadníkům Daniele Žida 1 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Lukáš Kolečko za podsedek nápadníkům Daniele Žida 1 zl.

Pusté místo

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce starší prodali podsedek požár Jakubovi Křenovskýmu za 7 zl bez závdanku, platiti má od leta 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Staněk Kalous, Jíra Valný SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jakub Křenovský položil za grunt nápadníkům Daniele Žida 15 gr.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťových Jakub Křenovský položil za grunt nápad[níkům] Daniele Žida 1 zl.
f 405a
Leta Páně 1618 za fojta Jana Liškového Jakub Křenovský položil za gr[unt] nápad[níkům] Daniele Žida 1 zl.

Pusté