Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 Grunt Jakuba Hažové[ho]

f 753a

Letha [15]89 fojt a starší prodali podsedek podle zápisu kněh purgkrechtních v listu 146 Jakubovi Hažovi za 76 zl, na kderejž jest vyplnil do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních 14 zl a ostatek od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích po 4 zl – 62 zl.
Ty peníze náleží osobám těmto:
Item Pinkusovi Židu do Strážnice 42 zl. Ty jemu jíti mají po 2 zl.
Item sirot[kům] nebož[tíka] Vaňka Kyselového náleží 20 zl. Ty jemu jíti mají, když Pinkus Žid svou spravedlnost vyzdvihne, též po 4 zl.
Letha [15]94 Jakub Hažů položil za grunth svůj peněz purgkrechtních Pinkusovi Židu 4 zl.
Letha [15]95 Jakub Hažů položil za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány Pinkusovi Židovi.
Letha [15]96 položil Jakub Hažů za grunth peněz purgkrechtních Pinkusce Židovce 4 zl.
Leta [15]97 položil Jakub Hažů za grunt Pinkusce Židovce do Strážnice 4 zl.
Leta [15]98 položil Jakuob Hažů za grunt svůj Pinkusce Židovce 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jakub Haža za g[runt] svůj Pinkusce Židovce 4 zl.
f 753b
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jakub Haža Pinkusce Židovce 4 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jakub Haža za grunt Pinkusce Židovce 3 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jakub Haža za grunt Pinkusce Židovce 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Jakub Haža za g[runt] Pinkusce Židovce 3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jakub Haža za g[runt] Pinkusce Židovce 4 zl.
Jakož Jakub Haža zuostává Janovi Páníčkovi za roli Černochovskou od leta 1604 dopláceti ještě sumy 24 zl 7 ½ gr, ta se k tomuto gruntu připojuje a bude ji povinen Jakub Haža dopláceti po 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jakub Haža za roli Janovi Páníčkovi 1 zl 15 gr.

Letha 1608 za fojta Martina Remšového nápadníci Pinkusčini podali podsedek Mikulášovi Bradáčovi za 15 zl. Závdanku dal těm nápadníkům 1 zl, ostatek platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Tomků, Jan Lišků, Václav Lahvička, Pavel Polešáků SRS.

Též při tom podsedku jest čtvrt roli robotní, kterou Jakub Haža od Jana Páníčka přikúpil, za kterouž dopláceti se zůstává sumy 22 zl 22 ½ gr. Z tej roli náleží předních peněz do cechu krejčířského do Strážnice skoupených od n[ebožtíka] Vaňka Černocha 11 zl, Janovi Páníčkovi 11 zl 22 ½ gr. Platiti má za tu roli Mikuláš Bradáč po 1 zl.
Jakož náleželo na tej roli Janovi Páníčkovi 11 zl 22 ½ gr, ty jest od něho Mikuláš Bradáč skoupil za hotových 2 zl 10 gr. A tak týž Jan Páníčků na týž roli nic více nemá.
f 754a
Jakož Mikuláš Bradáčů zuostával dopláceti za podsedek a roli 14 zl, ty peníze odvedl na čtvrti roli, kterú prodal Pavlovi Drašťovému. A tak má podsedek zaplacený.
Což do cechu krejčířského náleží 11 zl a nápad[níkům] Pinkuštiným 3 zl, ty sobě na též čtvrti roli vyzdvihovati mají, o tom při gruntě 47 psáno stojí.

Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce z dovolením urozeného pana Vilíma Žernovskýho z Žernovy, ouředníka toho času na Strážnici, Mikuláš Bradáč tu čtvrt roli, kterú byl Pavlovi Drašťovému prodal [jakž při gruntě 47 zapsaná byla], zase k podsedku svému připojil. Za kterouž dopláceti má cechmistrům krejčovským předních peněz 9 zl a nápadníkům Pinkusčiným 2 zl a Pavlovi Drašťovi posledních peněz 3 zl, placením rok po roce od letha 1611 po 2 zl. Odevzdána jemu za volnú a svobodnú. Rukojmě za Mikuláše Bradáče Mikuláš Kožů a Macek Černý
S.R.S.a N. Ty 2 zl Mikuláš od Pinkusky skoupil a zaplatil.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Mikuláš Bradáč za roli cechmistrům krejčovským 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Mikuláš Bradáč za roli cechmistrům krejčovským 1 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Bradáč za roli cechmistrům krejčovským 1 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Bradáč za g[runt] cechmistrům krejčovským 1 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Mikuláš Bradáč položil za grunt cechmistrům krejčířským odvedl do Str[ážnice] 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Mikuláš Bradáč položil cechmistrům krejčířským do Strážnice za gr[unt] 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Mikuláš Bradáč položil za grunt cechmistrům krejčířským 1 zl.
A jakož jest těm nápadníkům Pinkusčiným zaplaceného 2 zl náleželo, ty sou prodali Mikulášovi Bradáčovému za hotový
1 zl. A tak již tu nic více nemají.
f 754b
Letha 1618 za fojta Jana Liškového z dovolením pana ouředníka Mikuláš Bradáč prodal aneb frejmarkem dal tento gr[unt] ze čtvrtí roli Janovi Syslovému, za kterýžto gr[unt] a čtvrt roli Jan Syslů odvozuje Mikulášovi Bradáčovi podsedek 61

zaplacený. A tak Jan Syslů ještě zůstává za tento gr[unt] a roli dopláceti 5 zl, totižto těmto:
Cechmistrům krejčířským předních 2 zl.
A Pavlovi Drašťovi 3 zl.
Letha ut s[upr]a Jan Syslů položil za ten gr[unt] peněz ročních cechmistrům krejčířským 1 zl.

Leta Páně 1619 za fojta Jana Šmatláně Jan Syslů prodal grunt se čtvrtí roli z koňmi, s vozem a jiným příslušenstvím, též s jednou jalovičkou Pavlovi Břouškovi za 36 zl bez závdanku, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Slováků a Václav Nejedlý S.R.S.N.

Pusté

Leta 1641 za fojta Jana Ondračky týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze štvrtí roli Jurovi Sopouškovi za 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Jura Tomek a Jan Ondračka S.R.S.A nerozdílnou.
Letha 1645 za fojta Jana Poletka položil Jura Sopoušek za grunt svůj 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Jura Sopoušek položil a zůstává za úřadem 1 zl.
f 755a
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jíra Sopoušek položil za grunt svůj a jest za ouřadem 1 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jíra Sopúšek položil za grunt svůj a jest za ouřadem, totiž 1 zl.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového Jura Sopoušek prodal grunt svůj z polouláním roli Jurovi Kovářovi za sumu tou, což na něm doplaceno jest, placení ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě [za] placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Hamady a Václav Krčmář
S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Janovi Pekárkovi za summu 4 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Ondráš Sekáč, Klimek Kornút SRSN.

(Na přiloženém lístku:)
My cechmistři řemesla krejčírského známo činíme touto cedulí, že sme přijali od Mikuláše Bradáče z Kněžduba za kru[n]t, kterýž cechu našemu povinen j[es]t klásti, 1 zl za rok 1615, kteréž jemu aby vypsány byly za to Vás žádáme, pane Danieli. Jiřík Cibulka