Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Grunt Mikuláše Malušky

f 264a

Ten Mikoláš má grunth z půl lánem roli, kterejž jemu z Margetou mateří jeho po nebož[tíku] Martinovi Maluškovi otce jeho zůstal a spolu z mateří se na něm živí. Nemá z něho nic více toliko krejčím strážnickým do cechu zaplatiti 25 zl a Janovi Hambálkovi též doplatiti má 20 zl, ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Letha [15]94 Mikuláš vejš psaný položil peněz purgkrechtních za grunth svůj krejčím strážnickým 3 zl.
Téhož letha [15]94 položil Mikuláš Janovi Hambálkovi 1 zl. A ostatek, kteréž témuž Hambálkovi náležely, ty jest tenž Hambálek Holomkovi Židu prodal a tak jemu jíti mají od letha [15]95 pořadně po 1 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Maluška za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho dáno Holomkovi Židu 1 zl, krejčím strážnickým 3 zl.
Letha [15]96 položil Maluška za grunth peněz 4 zl. Z toho dáno do cechu krejčovskýho do Strážnice 3 zl a Holomkovi Židu dáno 1 zl.
f 264b
Leta [15]97 položil Mikoláš Maluška za grunt svůj 2 zl cechu krejčířskýmu, [15]98 má položit témuž cechu 4 zl.
Téhož leta též položil Holomkovi Židu 1 zl.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Maluška za grunt 4 zl. Z toho dáno cechmistrům krejčířským 3 zl a Abrahamovi Holomkovi Židu dáno 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Mikuláš Maluška za grunt svůj 1 zl. Ten přijal Holomek Žid.
Letha 1599 za fojta Jakuba [Ondračkového] Mikuláš Maluška za grunt položil cechmistrom krejčířským 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkové[ho] Mikuláš Maluška položil Holomkovi Židu 1 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Maluška za grunt nápadníkům Holomkovým 1 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Mikuláš Maluška prodal grunt svůj s půl lánem roli, se 2 koňmi, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím Danielovi Jakubových za summu 110 zl. Závdanku jemu dal peněz hotových 9 zl a vyplatiti sobě má
k tomu gruntu louku na Vojšicích zastavenou v 8 zl, což toho všeho závdanku Maluškovi vyplněného učiní 17 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Lysák, Vaněk Kotlásek, Jíra Valný, Jan Břoušek S.R.S.A N.

Z toho gruntu náleží osobám těmto:
Cechmistrům krejčířským do Strážnice 8 zl.
Nápadníkům Holomkovým 12 zl, placením od téhož letha po
1 zl.
Janovi Páníčkovi odvedených od Mikuláše Malušky za Leskovku 39 zl, placením od letha ut s[upr]a po 1 zl.
Mikulášovi Maluškovi posledních peněz 32 zl 25 gr.
Danielovi Židu dluhu 1 zl 5 gr.
f 265a
Letha 1602 a 1603 za fojta Martina Pukového položil Daniel Jakubových za grunt 3 zl 15 gr. Z toho dáno Janovi Páníčkovi
1 zl, Mojžíšovi Danielovýmu na dluh 15 gr, krejčířským cechmistrům 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Daniel Jakubových za grunt 5 zl. Z toho dáno Davidovi nápadníku Holomkovýmu 1 zl a cechmistrům krejčířským 3 zl, Janovi Páníčkovi 1 zl.
Jakož náleželo Mikulášovi Maluškovi na tomto gruntě summy 32 zl 25 gr, ty jest prodal z dovolením pana ouředníka Davidovi Holomkovýmu za hotových 8 zl 7 ½ gr. A tak týž Mikuláš Maluška na tom gruntě nic nemá.

Pusté místo

Letha Páně 1615 fojt a starší kněždubští s vůlí pana Thobiáše Purgkhrábka, ouředníka na Strážnici, prodali ten grunt pustý s půl lánem roli Matějovi Valkovému Poláku za
40 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1618 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Lahvička, Václav Zapletal a Matěj Stratichleb SRSN.

Pusté

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového Jan Ondračků ujal z gruntem půl lánu roli, kterýž jemu ouřad prodal za summu
8 zl na placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jíra Záchvěj a Mikuláš Dohnal slíbili rukou společnou a nerozdílnou.

Letha 1645 za purgkmistra, fojta Jana Poletka a starších jeho Jan Ondračků prodal ten hrubý podsedek Jakubovi Šubartovi za summu 18 zl na placení ročně po 1 zl. Odevzd[án]. Rukojmě Jíra Šotura a Jan Polešák SRSAN.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Jakub Šubart položil peněz ročních komu náležeti bude 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jakub Šubart položil za grunt, kteréž zůstávají za ouřadem 1 zl.

f 265b
Letha Páně 1647 za fojta Martina Kutáča z dovolením pana ouředníka zejdouce Jakub Šubart z tohož napřed psaného gruntu jest odprodán Janovi Ondračkovi za summu 18 zl, placení ročně komu náležeti bude po 1 zl. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Václav Zákrsek a Jura Páneček S.R.S.N.
Letha 1647 položil tenž Jan Ondračka 1 zl. Ten jest přijat do důchodův J.H.M. na srážku dluhu, které tak Jakub Šubart do důchodův povinen byl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jan Ondračka položil za grunt svůj 1 zl. Náleží do důchodův na srážku dluhu Jakuba Šubarta.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Záchvějového Jan Ondračka zemřel, po něm zůstala Běta vdova, tu jest sobě Pavel Mocek za manželku pojal, ujal ten grundt v tej summě, jakž ho tenž Jan Ondračka v držení měl, v summě 18 zl bez závdanku, placení každoročně po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Liška a Jíra Kovařík SRSN.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového prodal úřad kněždubský svrchu psaný grunt po Pavlovi Mockovi Václavovi Ryšánkovi za summu 18 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Záchvěj a Václav Krčmář
S.R.S.a N.
f 266a
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jíry Mandáska Vácslav Ryšánků zemrouc prodali ten grunt po něm Pavlovi Rolencovi za summu 18 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jíra Čambala a Jura Páníček SRSAN.