Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Grunt Vaňka Halíkového

f 431a

Ten Vaněk Halíků má podsedek svůj od dávných leth zaplacenej.

Letha 1608 za fojta Martina Remšového podle rozdílu statku Kateřina, dcera n[ebožtíka] Vaňka Halíkového, přijala podsedek na díl svuoj v 30 zl. A tak jej má zouplna a docela zaplacený. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Košíků, Vaněk Majula SRSAN.

Letha 1608 za fojta Martina Remšového Pavel Drašťa přikoupil k tomuto podsedku svýmu čtvrt roli ze 2 koňmi, z vozem, pluhem a bránú, z sáněmi a jiným příslušenstvím od Mikuláše Bradáče za sumu 14 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdána za volnú a svobodnú. Rukojmě Jan Janák a Martin Sedal SRSAN.
Na tej čtvrti náleží osobám těmto:
Cechmistrům krejčířským předních peněz 11 zl.
A Pinkuštiným nápadníkům 3 zl.
Téhož letha ut s[upr]a položil Pavel Drašťa za roli ut s[upr]a 2 zl. Z toho dáno cechmistrům krejčířským 1 zl a nápadníkům Pinkuštiným 1 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Pavel Drašťa za roli 1 zl. Ten přijali cechmistři krejčovští.

Letha a za fojta ut s[upr]a z dovolením urozeného pana Vilíma Žernovskýho z Žernovy, ouředníka toho času na Strážnici, Pavel Drašťa tu čtvrt roli, kterouž byl od Mikuláše Bradáče (jakž při gruntě 82 zapsáno jest), zase témuž Mikulášovi Bradáčovi pustil. A tak týž Pavel Drašťa má podsedek svůj zouplna a docela zaplacený.
f 431b
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce Pavel Drašče prodal podsedek svůj ut s[upr]a Janovi Uhrovýmu za hotových 30 zl a tak jej má zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Košilka, Staněk Kalous SRSN.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jan Uhrů prodal podsedek svůj Martinovi Tmavému za sumu 30 zl. Závdanku dal jemu 10 zl, ostatek doplatiti má za 2 leta po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukomě Václav Zapletal a Jan Kulíšek SRSN.

Letha 1617 za fojta Pavla Drašťových Martin Tmavý prodal ten podsedek Urbanovi Tkadlcovi za 30 zl. Závdanku dal 2 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Martin Sedal, Jakub Křenecký a Jan Ivanů SRSAN.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Urban Tkadlců položil za gr[unt] Janovi Uhrovýmu za 2 leta 4 zl.

Letha 1624 za fojta Jana Šmatláně po smrti Urbana Tkadlcového Jakub Kovář pojmouce sobě Annu, po nebo[žtíku] Janovi Uhrovým zůstalou vdovu, za manželku ujal jest se tohoto podsedku a prodal jej Jakubovi Bučkovi za 30 zl. Závdanku dal při odevzdávce 5 zl 10 gr, ostatek platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Pulec a Matěj Durna SRSaN.

Letha 1629 za fojta Václava Nejedlýho s povolením pana ouředníka stáž[nického] Jakub Buček prodal ten gr[unt] Mikulášovi Hubkovi za summu 30 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce 2 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jíra Hlaváň a Matěj Baďúr
S.R.S.a N.
Letha 1630 za fojta Jana Ondračkového Mikuláš Hubka položil za gr[unt] Ance, Jana Uhrového manželce 1 zl.
Letha 1634 za Martina Halíčka fojta Mikuláš Hubka položil za grunt svůj 15 gr. Ty přijala Anna, manželka po nebo[žtíku] Janovi Uhrovi.
f 432a
Letha 1635 za fojta Jana Synkového Mikuláš Hubka položil za grunt a ty přijala Anna manželka, však zůstávají za ouřadem
15 gr. Ty přijal Jan Jelmar.
Letha 1636 za fojta Jana Ondračkového Mikuláš Hubka položil za grunt a takové peníze přijal Jan Jelmar 1 zl.
Letha 1637 za fojta Jana Liškového cožkolivěk na tom gruntě Mikuláš Hubka dopláceti jměl, ty jest všecky peníze od nápadníků neboštíka Jana Uhrového skoupil za 1 ½ zl. A tak má grunt za svobodný a za zaplacený. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Matěj Durna, Jan Benka SRSA nerozdílnou.

Letha Páně 1647 za fojta Jana Záchvějového Mikuláš Hubka umřel, týž fojt z ouřadem prodali ten grunth z půl lánem roli Ondrovi Hanákovi za summu 15 zl bez závdanku, placení komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmí za povinnosti panské i obecní Jíra Marek, Jan Pekárek
SRSAN.