Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Grunt pana Šťastné[ho] Matušky

f 300a

Na témž gruntě pana Šťastného Matušky náleží obci kněždubské skoupenejch peněz 103 zl.

Letha 1611 za fojta Jana Šímy obec kněždubská majíc na tomto gruntě a poloulání summy k obci náležité 103 zl, z těch obec kněždubská p[anu] Jeremiášovi Michálkovi z Čachtic 73 zl upouští, toliko aby p[an] Jeremiáš k obci doplatil 30 zl, placením od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil p[an] Jeremiáš za g[runt] obci kněždubskej 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil p[an] Jeremiáš za g[runt] obci kněždubský 2 zl.
P[an] Jeremiáš odvedl za tento g[runt] na Jírovi Tomkovým obci kněždubský, na čemž oni přestali, 8 zl. A tak nebude povinen platiti p[an] Jeremiáš až od letha 1617.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Tomků za grunt obci kněždubské 2 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Tomků za g[runt] obci kněždubské podli odvodu svrchu psaného 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Jíra Tomků položil za grunt obci kněždubské peněz ročních 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jíra Tomků položil za grunt obci kněždubské peněz posledních 2 zl.
Již pan Jeremiáš má na obec kněždubskou pokládati.

Pusté
f 300b
Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt z půl lánem roli a s půl čtvrtí Jurovi Záchvějovému za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě Václav Okáníček a Pavel Šebesta S.R.S.N.

Letha Páně 1667 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jury Mandáska Jura Záchvěj zemrouc, po něm prodali podsedek svrchu psaný bez roli Tomášovi Mančíkovi za s[um]u
4 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 15 gr. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jakub Žeranovský, Mikuláš Duraj
SRSN.