Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Grunt Jana Slováka

f 539a

Letha 1590 Jan Slovák koupil grunth svůj s půl lánem roli za 130 zl, za kterejž jest od svrchu psaného letha závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 vyplnil 18 zl a ostatek od letha [15]94 dopláceti zůstává sirot[kům] nebož[tíka] Martina Hlubockýho při Vánocích po 5 zl – 112 zl. Na to do letha [15]93 zadržel 7 zl, letha [15]94 položil Jan Slovák za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl, více téhož letha položil na zadržalé peníze tenž Jan Slovák 6 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské Vaněk Bánovský, Jan Urbanců, Jíra Škeřupa, Václav Majůvků, Macek Práskal, Matouš Slovák R.S.N.

Letha [15]95 ten grunth vejš psaný prodán po nebož[tíku] Janovi Slovákovi Pavlovi Pěkníkovi za summu 130 zl. Závdanku položil tenž Pavel Pěkníků 8 zl, z toho vzal Daniel Žid 4 zl za kuoň zaplacený, což n[ebožtík] Jan Slovák dlužen zůstal 4 zl.
A mimo to jemu ještě puštěno, což n[ebožtík] Jan Slovák zaplaceného měl 21 zl. A tak ještě do letha [15]95 při Vánocích dopláceti zůstává s[irotkům] vejš psaným 101 zl.
f 539b
Ty pokládati má od letha [15]95 pořadně po 5 zl. Rukoj[mě] Jan Urbanů, Prokeš Kosrb, Vala Vřavů, Vašek Hustý, Vaněk Hubka
S.R.S.N.
Letha [15]95 položil Pavel Pěkníků za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]96 položil Pavel Pěkníků za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.

Leta [15]97 Pavel Pěkník z gruntu svého z ženou svou utekl a ten grunt jeho pustý zůstal. Téhož leta prodán jest od starších Janovi Holému z půl lánem roli, ze 2 koňmi, pluhem, vozem, bránami, z ozimním osetím obilím za summu 130 zl. Závdanku položil témuž Pavlovi Pěkníkovi Jan Holý, prve než z gruntu odešel, 12 zl. Téhož leta mimo ten závdanek položil Jan Holý ročních peněz 5 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 5 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Mikoláš Nejedlíček, Jan Kazihrach, Jiřík Purgacia, Jíra Kolacija, Janek Polách S.R.S.A.N.

Téhož leta [15]97 Jíra Sovků na ten kup Jana Holého vstoupil a závdanku na místě téhož Jana Malého peněz ročních na s[irotky] n]ebožtíka] Martina Hlubockýho položil 5 zl, ostatek dopláceti má, jakž nahoře dotčeno, po 5 zl od leta [15]99. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské a k těm nahoře psaným rukojmím přistává ještě Martina Rouska.

Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jíra Sovků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hlubockýho 5 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jíra Sovků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hlubockého 5 zl.
f 540a
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jíra Sovků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hlubockého 3 zl.
A skoupil od Pavla Pěkníkového, což na tom gruntě měl 27 zl za hotových 5 zl. A tak tu nic nemá.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jíra Sovků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hlubockého 2 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Jíra Sovků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hlubockého 5 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jíra Sovků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hlubockého 5 zl.

Pusté místo

Leta Páně 1615 z dovolením a u přítomnosti pana Tobiáše Purgkrábka, úředníka na Strážnici, fojt a starší prodali požár ten s půl lánem roli robotní Martinovi Slovákovi za summu
35 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1618 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení, opravu a placení gruntu, za povinnosti panské i obecní Jíra Večeře a Václav Lahvička SRSN.

Pusté

Letha Páně 1637 za fojta Jana Liškového týž fojt s ouřadem prodali grunt poloulání pustý Havlovi Tkadlcovému za summu
16 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní a placení gruntův Václav Ryšánek a Pavel Křiváň SRSN.

Leta 1641 za fojta Jana Ondračky týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Jurovi Tomkovému za 15 zl, platit má komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Mikuláš Dopita a Václav Okáníček SRSAN.
f 540b
Letha 1645 za fojta Jana Poletka jest puštěna jedna čtvrti roli z gruntu ut s[upr]a Martinovi Jurečkovi za summu 10 zl, placením po 1 zl k obci kněždubskej. Od[evzdán]. Rukojmě Václav Ryšánek, Jakub Ondráček SRSaN.

Letha Páně 1646 za fojta Jíry Záchvěja Martin Jureček pustil frejmarkem ten gr[unt] ze čtvr[tí] roli za summu Adamovi Královi 10 zl, placením obci kněždubskej po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jakub Ondráček a Martin Prček SRSAN.

Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Adam Král položil za grunt svůj, kteréž za ouřadem zůstávají 1 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Adam Král položil za grunt svůj a zůstává za ouřadem, totiž 1 zl.

Letha Páně za fojta Pavla Mockového prodali fojt a starší svrchu psaní grunt ze čtvrtí roli po Adamovi Královi Janovi Beseda(!) za sumu 10 zlm, placení komu náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě [za] placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Ostarek a Adam Bílý
S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta prodán jest týž grunt z čtvrtí roli Jírovi Brýlovi za summu za summu 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Marek a Bartoň Navrátil SRSN za placení povinnosti panskej i obecní.