Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunt Mikoláše Šimoncového

f 113a

Tenž Mikoláš Šimonců má grunth svůj s půl lánem roli od drahně leth zaplacenej.

Letha 1604 za fojta Martina Černého Tasovského Mikuláš Šimonec prodal grunth ut s[upr]a s půl lánem roli, se 2 koňmi a hříbětem, s vozem, pluhem, z železy, bránou, 1 krávou a
4 kusy dobytka svinského, s osetím (kromě náddavku osetého, který sobě Šimonec vymínil) Jírovi synu svému za summu 130 zl bez závdanku, platiti má od letha 1605 po 4 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Pavel Slavičínský, Jíra Sovka, Mikuláš Vávry Pěnice, Jíra Kubějů SRSN.
Mikuláš Šimunec učinil sobě při tom gruntě komoru hliněnici a při ní maštálku a chlív, aby toho všeho volně a svobodně, bez všelijaké překážky Jíry syna svého až do smrti své užíval a tím jako svým vlastním vládl.
Jíra Šimunců majíc g[runt] ut s[upr]a od Mikuláše otce svého koupený umřel a dotčený Mikuláš Šimonec zase jej jako svůj vlastní ujal. Stalo se letha 1606.

Pusté místo

Letha 1611 za fojta Jana Šímy Vácslav Šimunec prodal grunt Matějovi Stratilovi za summu 100 zl bez závdanku, platiti má od letha 1613 po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Martin Kotlásek, Jíra Rohatecký, Václav Lahvička a Jiřík Večeře S.R.S.a N. Přidáno jemu k tomu gruntu klisna
s hříbětem, vůz, pluh, brány.

Letha 1612 za fojta jíry Tkadlce prodal Matěj Stratil grunt svůj s půl lánem roli, ze dvěma koňmi, vozem, pluhem, bránou a obilím ozimým i jarým Macekovi Válkovi za summu 100 zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1612 po 4 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukojmě za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.P. Matěj Černej, Jan Opolský, Martin Kotlásek, Staněk Kalous S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Macek Válek za grunt Václavovi Šimuncovi 2 zl.
f 113b
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce položil Macek Válků za g[runt] Václavovi Šimoncovi 3 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Macek Válků za g[runt] Václavovi Šimuncovi peněz 3 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Macek Válků prodal grunt svůj s půl lánem roli a se vším příslušenstvím Jírovi Synkovi za summu 100 zl. Závdanku dal jemu 3 zl, platiti má po

4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Stratichleb, Jíra Večeře, Václav Zapletal a Jakub Skřinecký SRSN.
Téhož leta ut s[upr]a Jíra Synek položil za grunt svůj Václavovi Šimuncovi 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jíra Synek položil za grunt Vácslavovi Šimuncovi 3 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového Jíra Synek položil za grunt Vácslavovi Šimuncovému 3 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Jíry Synek položil za grunt Václavovi Šimuncovi 4 zl.

Pusté

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli dvoum osobám jednomu každému, Janovi Poletkovi jednu čtvrt za 4 zl a druhou čtvrt Bártkovi Nešporkovi též za 4 zl, placení každej má po vyjití tří let komu náležeti bude po 20 gr. Jest jim za volný odevzdané. Rukojmě za obě strany Jíra Hložek, Jakub Šuránek slíbili RSAN.

Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Bártek Nešporek z gruntu ušel, tehdy Martin Zálešák zase tu čtvrt roli ujal v summě
14 zl, placení po 15 gr. Od[evzán]. Rukojmě Jan Svadba a Pavel Struhař S R S a N.
Téhož letha Jan Poletek položil a zůstává za úřadem 15 gr.
f 114a
Letha Páně 1647 za fojta Martina Kutáška Jan Poletek položil a zůstává za ouřadem 15 gr.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáška Martin Zálešák položil a zůstává za ouřadem 15 gr.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jan Poletek položil a zůstává za ouřadem 15 gr.
Letha 1648 za fojta ut s[upr]a Martin Zálešák položil a zůstává za ouřadem 15 gr.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mocka prodali fojt a starší kněždubský ten grunt ze štvrtí roli po Martina Zálešáka Mikulášovi Královi za sumu 14 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě [za] placení i povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Mocek a Václav Ryšánek S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Michalovi Stáncovi za summu 14 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti budou. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Ondra Čechů a Jan Senderů SRSN.