Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Grunt Jana Přijela

f 575a

Letha [15]91 Jan Přijel koupil podsedek svůj od Jíry Kolářového za 8 zl, kterejchžto 8 zl Jan Přijel Jírovi Kolářovému odvedl a za ten podsedek jemu zaplatil. A tak Jan Přijelů má grunth svůj zaplacenej.

Leta 1597 Jan Přijel prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Slížkovi za summu 40 zl. Závdanku dal Janovi Přijelovi při odevzdávce 5 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jiřík Beba, Mikuoláš Kolacija, Jan Severa, Martin Sedalů S.R.S.N.
Leta [15]98 položil mimo závdanku ročních peněz Jan Slížek na sirotky n[ebožtíka] Jana Přijela.

Jan Slížků pustil podsedek svrchu psaný Zuzanně Slížkové macoše své na ten způsob, aby za něj doplácela, což se doplatiti zůstává, placením od leta [15]99 po 2 zl. A jakož Jan měl zaplacených 7 zl, ty jest jí pustil.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položila Zuzanna Slížková za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Přijela
2 zl. Rukoj[mě] za Zuzannu Slížkovou za platcení, opravu g[runtu] a povinn[osti] J.M. Páně (neuvedeno).
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položila Zuzanna Slížková za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Přijela 2 zl.
f 575b
Letha 1601 za fojta Martina Černého položila Zuzanna Slížková za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Přijela 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položila Zuzana Slížková za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Přijela
1 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položila Zuzana Slížková za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Přijela
2 zl.
Pusté místo

Letha 1611 za fojta Jana Šímy Zuzanna Slížková prodala týž ut sup[ra] podsedek požár Vácslavovi Lahvičkovi na ten však spůsob, aby jí Zuzanně 3 zl každoročně počna od letha 1614 po 1 zl toliko za něj doplatil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Bánovský, Mikuláš Tkadlec S.R.S.a N.

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce položil Václav Lahvička za g[runt] Zuzanně Slížkové 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlce položil Václav Lahvička za g[runt] Zuzaně Slížkové 1 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Václav Lahvička prodal podsedek svůj se vším k němu příslušenstvím Václavovi Slíškovi za summu 25 zl. Závdanku mu dal 5 zl a ostatek platiti má po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Václav Nejedlíček, Matouš Slezák SRSN.

Letha Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Václav Lahvička zase ujal ten podsedek a položil Zuzanně Slížkové poslední 1 zl. A tak Václav Lahvička má ten podsedek zaplacený.

Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Václav Lavička(!) prodal ten podsedek Janovi Búřavovi za 31 zl. Závdanku dal jemu 1 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Šimunec a Martin Remeš SRSAN.
Letha ut s[upr]a Jan Búřava položil Václavovi Lavičkovi
2 zl.

Letha 1618 za fojta Jana Liškového ten Jan Búřava z toho gruntu pryč ušel a Václav Lavička ujal se o něj jakožto o svůj vlastní a prodal jej Janovi Ondračkových za 30 zl. Závdanku dal 1 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Hájků a Václav Lavička SRSaN.
Téhož letha Jan Ondračků položil za gr[unt] Václavovi Lavičkovi 2 zl.
f 576a
Letha 1641 za fojta Jana Ondračkového Adam Panáček pojmouce sobě Annu Kateřinu neboštíka Václava Lavičky, ten grunt Adam Panáček po manželce svej má sobě odevzdanej a za zaplacenej.

Letha Páně 1661 za ouředníka paa Baltazara Vogla a za fojta Jíry Mandáska Adam Panáček zemrouc a po sobě zanechal dcerky svej Anny, prodán jest týž grunt svrchu psaný Jakubovi Býčkovi za summu 9 zl. Poněvadž Anka manželka jeho vlastní dcerú byla, poráží sobě na svůj díl 3 zl, ostatek platiti má Zuzanně sestře svej a Vácslavovi bratru jejímu každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Vácslav Zákrsek a Mikuláš Král SRSN.