Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Grunt Jana Kazihracha

f 356a

Letha 1585 tenž Jan Kazihrach drží podsedek po nebož[tíku] Janovi Lejchovi zůstalý, kterejž týž Jan Lejchů od Jana Tomáše za 80 zl koupil. Na to jest od svrchu psaného letha od nebož[tíka] Jana Lejcha a Jana Kazihrachového do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplněno 41 zl 20 gr a ostatek 38 zl 10 gr dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl osobám níže psaným, a to takto:
Item sirotkům nebožt[íka] Petra Beby 9 zl 10 gr.
Item Martinovi Slížkovi 19 zl.
Item Jakubovi Šedýmu 6 zl.
Item Janovi Tomáškovu 4 zl.
Ty mají jeden každý, jakž pořadem poznamenáni sou, vybírati. Na to summu Jan Kazihrach zadržel 4 zl 10 gr.
Letha [15]94 jakož Šedej, co jemu na podsedku Jana Kazihracha náleželo, jak vejš dotčeno 6 zl, ty j[es]t témuž Janovi Kazihrachovi prodal. A tak tu více nic nemá.
f 356b
Letha [15]94 položil Jan Kazihrach za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]94 položil Jan Kazihrach na zadržalé peníze 4 zl
10 gr.
Letha [15]95 položil Jan Kazihrach za podsedek svůj peněz purgkrecht[ních] 4 zl. Z toho dáno na sirotky ostatních 1 zl a Martinovi Slížkovi 3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Kazihrach za podsedek svůj Martinovi Slížkovi 4 zl.
Leta [15]97 položil Jan Kazihrach s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Slížka 4 zl.
Leta [15]98 položil Jan Kazihrach s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Slížka 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Kazihrach na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slížka ostatních 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Kazihrach za grunt ostat[ních] peněz Ondrovi Pánkovi do Vnorov 4 zl. A tak grunt svůj má zouplna a docela zaplacený.

Téhož letha 1600 ut s[upr]a Martin Blšťan na místě Jana Kazihracha majíc tento podsedek zaplacený, prodal jej Mikulášovi Břicovi za summu 37 zl. Ty peníze náleží nápadníkom Holomkovým podle odvodu, jak při gruntě 32 dotčeno jest. Závdanku jim dal 2 zl a pustili témuž Mikulášovi Břicovi z tej vší summy 5 zl a tak platiti má od letha 1601 po 2 zl.
f 357a
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Polešáků, Martin Rousek, Martin Sedal SRSAN.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Břice za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Abrahama Holomka 2 zl.

Letha 1602 položil Mikuláš Břice za g[runt] nápadníkům Holomkovým 2 zl.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového Mikuláš Břice prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Ambrovýmu za summu 33 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Hambálků, Jíra Košík S.R.S.N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Ambrů za grunt nápadníkům Abrahama Holomka 2 zl a skoupil od Mikuláše Břice, což jemu na tom g[runtě] na posledních penězích náleželo, totiž 2 zl za hotových 6 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jan Ambrů za g[runt] nápadníkům Holomkovým 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu.

Pusté místo

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce starší prodali podsedek požár Jakubovi Poláchovi za 10 zl bez závdanku, platiti má od leta 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Marků, Václav Košula SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jakub Polák položil za grunt peněz ročních nápadníkům Holomkovým 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Jakub Polák položil za gr[unt] nápad[níkům] Holomkovým 1 zl.

Leta Páně 1619 Jakub Polách umřel a Mikuláš Ryšánek vzal Anežku, manželku po něm zůstalou, i s podsedkem s vším k němu příslušenstvím v tom trhu, jakž jej Jakub koupil, a na týž spůsob, pod týmž rukojemstvím. Act[um].

Pusté

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového Pavel Záchvěj koupil od ouřadu podsedek pustý za summu 2 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 15 gr. Rukojmě Tomáš Charuza, Šebesta Špalek S.R.S.N.