Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Grunt Pavla Kopřivy

f 237a

Letha 1593 koupil jest podsedek Pavel Kopřiva od Holomka Žida za 40 zl, na kderejžto podsedek zaplaceno má 13 zl, což mu Jakub Smolka, majíc na ně[m] ty 3 zl zaplacené, odvedl. A tak Židovi Holomkovi do Strážnice dopláceti má 27 zl od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
Letha [15]94 položil Pavel vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních Holomkovi Židu do Strážnice 2 zl.
Letha [15]95 položil Pavel za grunt svůj Abrahamovi Židu peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Letha [15]96 položil Pavel Kopřiva za grunth Holomkovi Židu
2 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Kopřiva Holomkovi Židu 2 zl.

Téhož leta [15]97 Pavel Kopřiva prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Gerlovi na ten spuosob, aby Holomkovi Židu doplatil summy 19 zl, placením od leta [15]98 po 2 zl a což týž Pavel Kopřiva na tom podsedku zaplatceného jměl, to všecko Janovi Gerlovi pustil a jemu jej za volný a svobodný odevzdal. Rukojmě Urban Kovář, Mikuláš Senický, Pavel Kopřiva S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Holomkovi Židu Jan Gerle 2 zl.
f 237b
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového David Holomků strejc majíc spravedlnost na tomto gruntě, když jest z něho Jan Struhař ušel, takový týž David Žid prodal Lukášovi Polešákovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má od leta 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za plat[cení], opravu g[runtu] a povinn[ostí] JM Páně Martin Polešáků, Pavel Polešáků, Jan Belfa, Mikuláš Ondračků SRSN.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Lukáš Polešák Davidovi Holomkovi Židu 1 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého Lukáš Polešák prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Šulovskému za 10 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Sedalů, Vaněk Bánovský, Jan Kladivo S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Šulovský nápadníkům n[ebožtíka] Abrahama Holomka Žida 1 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jan Šulovský za g[runt] nápadníkům Holomkovým 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Černého položil Jan Šulovský za g[runt] nápadníkům Holomkovým 1 zl. Ty zůstávají při ouřadu, vydán j[es]t těm nápad[níkům].
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Jan Šulovský za g[runt] nápadníkům Holomkovým 1 zl. A pustil jemu David, nápadník Holomků, 2 zl.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Jan Šulovský za grunt nápadníkům Holomkovým 1 zl.

Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Jan Šulovský za g[runt] nápad[níkům] Holomkovým 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Jan Šulovský za grunt nápadníkům Holomkovým ostatních peněz 2 zl. A tak má týž grunt docela a zouplna zaplacený.
f 238a
Letha 1615 za fojta Jana Šmatláně podle rozdílu statku po neb[ožtíku] Janovi Šulovským Kateřina, vdova po něm zůstalá, ujala grunt svrchu psaný se 2 kousky roli k němu přináležejícími obsetými a jiným hospodářstvím domovním v summě 30 zl. Takových 30 zl na díle svém sobě porazila a tak již grunt má zouplna a docela zaplacený. Odevzdán jí za volný a svobodný. Rukojmě za opravu i jiné povinnosti Jeho [Milosti] Páně Martin Sedal, Václav Pulců S.R.S.A N.

Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně Kateřina, vdova svrchu psaná, prodala grunt svůj se dvěma kousky roli k němu přináležející Jírovi Maluškovi, synu své[mu], za summu 30 zl. Závdanku dal Jíra mateři své 6 zl, platiti má počna letha 1616 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Adam Biskupský, Václav Hastů SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jíra Malušků položil za grunt Kateřině mateři své peněz ročních 2 zl.
Ta Kateřina, matka Jíry Malušky, umřela a před svou smrtí všecko témuž Jírovi synu svému, totiž 22 zl, což jí dopláceti zůstával, odpustila. A tak týž Jíra Maluška má grunt svůj zaplacený.

Leta 1640 za fojta Jana Liška a starších jeho prodal Martin Kulíšek ten zvrchu psaný grunt zase Václavovi Vokáníčkovi za summu 15 zl. Závdanku dal 3 zl 15 gr, ostatek summy má platiti každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu Jan Beseda a Jura Supův SRSaN.
f 238b
Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového Václav Okáníček položil za grunt svůj ročních peněz 1 zl 15 gr. Ten přijal Martin Kulíšek.

Letha 1645 za fojta Jana Poletka a spolu starších jeho Václav Vokán[í]ček prodal gr[unt] ut s[upr]a Petrovi Čermákovi za summu 15 zl a co na tomž gruntě vyplaceného jměl, totiž
3 zl 15 gr, jest jemu pustil, placením po 2 zl. Odev[zdán]. Rukojmě Martin Boháček a Jiřík Říha SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Petr Čermák položil a přijal Martin Kulíšek 2 zl.

Pustý

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového prodali fojt a starší svrchu psaný podsedek po Petrovi Čermákovi Jurovi Červenkovi za summu 15 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Zachej a Václav Ryšánek S.R.S.a N.R.