Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Grunt Macka Kolečky

f 376a

Letha 1593 Macek Kolečků koupil podsedek svůj od Řehoře Vlčejového za 30 zl, závdanku témuž Řehořovi Macek Kolečků dal 1 zl a ostatek od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích po 2 zl – 29 zl.
Letha [15]94 položil Macek za grunth peněz purgkrechtních Holomkovi Židu do Strážnice 2 zl.

Leta 1597 Macek Kolečků prodal podsedek svůj Pavlovi Beranovi, kterýž pustý byl, a ty osoby, kteréž na něm peníze jměly, ty pustily toliko za 3 zl, kteréž pokládati má Holomkovi Židu od leta [15]98 po 1 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Macek Kolečků, Lukáš Hužových S.R,S.A.N.
Leta [15]98 položil Pavel Beran za grunt svůj Abrahamovi Holomkovi 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Pavel Beran za grunt svůj Holomkovi 1 zl. A tak má grunt zaplacený.

Pusté místo
f 376b
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce Jan Zelenka ujal požár ut s[upr]a po n[ebožce] Majdě Klabocké, kterýž sobě Barboru dceru její za manželku pojal a tak jej má docela a zouplna zaplacený. Rukoj[mě] za spravení a opravu g[untu] i povinnosti J.M.P. Jíra Koště, Jan Lukášů S.R.S.N.
Omylně jest tato odevzdávka napsána.

Pusté