Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunt Martina Pukového

f 197a

Letha 1583 Martin Pukových má grunth svůj s půl lánem roli koupenej po nebož[tíkovi] Janovi švagru jeho za 130 zl, na kterejž jest peněz purgkrechtních i s tím, což švagr jeho na týž grunth zavdal a Martinovi Pukovi odvedeny byly, vyplnil
45 zl a ostatek od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích obci kněždubské 85 zl, ty pokládati má po 5 zl.
Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci kněždubské 5 zl.
Letha 1595 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci kněždubské 5 zl.
Letha [15]96 položil Martin Puků za grunth svůj obci kněždubské 5 zl.
Leta [15]97 položil Martin Puků za grun[t] svůj obci kněž[dubské] 5 zl.
Leta [15]98 položil Martin Puků za grunt obci kn[ěždubské]
5 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Puků za grunt obci kněždub[ské] 5 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Puků obci kněždubské 5 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Martin Puků obci kněždubské 2 zl.
f 197b
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Martin Puků za grunt obci kněždubské 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil on za grunt obci kněždubské 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Martin Puků za g[runt] obci kněždubské 5 zl.

Pusté místo (totiž jedna čtvrt)

Leta 1641 za fojta Jana Ondračky týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli Martinovi Kulíškovi za summu 4 zl, kteréž přijal [k] podsedku svému, platiti má po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdána jemu za volnou. Rukojmě za povinnosti JHM Jan Beseda a Jan Liška S.R.S.A N.

Pustý