Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 Grunt Martina Ondračka

f 780a

Letha 1588 Martin Ondračků koupil podsedek svůj od Valky
s Kunšic za 90 zl, na kderejž j[es]t do letha [15]93 závdanku [a] peněz purgkrechtních i s těmi 20 zl, kderéž od téhož Valky
s Kunšic koupil, vyplnil 54 zl. A ostatek dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl – 36 zl osobám těmto:
Sirotkům nebož[tíka] Matouše Trnky předních peněz náleží
7 zl.
Obci kněždubské též náleží 29 zl. Ty se jim pokládati mají, když sirot[ci] vejš psaní svejch 7 zl vyzdvihnou.
Letha [15]94 položil Martin Ondračků za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Více položil tenž Martin Ondračků za grunth peněz purgkrechtních obci kněždubské 1 zl.
Letha [15]95 položil Martin Ondračků za grunth peněz purgkrecht[ních] 3 zl. Ty sou dány do statku Matouše Trnky.
f 780b
Letha [15]95 ten Martin napřed psaný umřel, ten grunth jest prodán s koňmi, z dobytky i jiným vším hospodářstvím, též i ze dvěma lúkami oracími a třetí lúky neorací a z jedním vinohradem v hoře Veselý, tak jakž o tom v knihách sirotčích při sirotcích téhož n[ebožtíka] Martina Ondračkového o tom položeno najdeš, z něhož od letha [15]96 pořadně dopláceti má Anna, manželka téhož n[ebožtíka] Martina Ondračkového, mimo poraženej díl její 147 zl 26 gr 2 den, ty pokládati má pořadně po 8 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Macek Ondračků, Jakub Ondračků, Mikoláš Ondračků, Vaněk Bánovský, Martin Horáček, Jan Vřava, Jan Navrátil, Jan Janák, Pavel Šmatláňů S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Martin Černý Tasovský na místě manželky své 8 zl. Z toho dáno obci 4 zl a na s[irotky] vzato 4 zl.
Leta [15]97 položil Martin Černý Tasovský na místě manželky své za grunt 8 zl. Z toho dáno obci kněždubské 4 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 4 zl.
Leta [15]98 položil Martin Černý Tasovský na místě manželky své za grunt 8 zl. Z toho dáno obci kněždubské 4 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Černý Tasovský za grunt svůj 8 zl. Z toho dáno obci kněždubské 4 zl a do statku Martina Ondračkového 4 zl.
A mimo to Matěj Ondračků a Jakub bratr jeho, též Mikuláš, nápadníci po s[irotku] zemřelém n[ebožtíka] Martina Ondračkového, podli přátelské smlouvy pustili Martinovi Černýmu na tomto gruntě jeho summy 40 zl, platiti jim má od leta 1600 po 4 zl. A když obec svou spravedlnost vyzdvihne, bude jim platiti po 6 zl.

f 781a
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Černý Tasovský za grunt 8 zl. Z toho dáno obci kněždubské
4 zl a do statku Martina Ondračkového 4 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil on za grunt
4 zl. Z toho dáno obci kněždubské 2 zl a do statku Martina Ondračkového 2 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého Tasovského položil on za grunt obci kněždubské 2 zl. Zůstává se ještě obci vyplniti 4 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Martin Černý Tasovský za g[runt] obci kněždubské ostatní 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil on za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 4 zl. Ty přijali nápadníci podle přátelské smlouvy.
Letha 1606 za fojta Jíry Večeře puštěno Martinovi Černý[mu], aby toliko platil po 4 zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Martin Černý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračkové[ho] 2 zl.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Martin Černý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 2 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Martin Černý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Martin Černý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 3 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Martin Černej za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 3 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Martin Černý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 3 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jakub Ondračka, Mikuláš, též Jan Prček a Martin Tasovský nápad[níci] prodali sklep ležící při gruntě Martina Tasovského urozenému panu Jeremiášovi Michálkovi z Čachtic za hotových 50 zl. A tak jej má od nápadníků ut s[upr]a za volný odevzdaný a žádnému v ničem nezávadný.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Martin Černý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 3 zl.
f 781b
Letha Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Martin Černý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračka peněz 3 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Martin Černý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračkova 3 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Martin Černý položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračka 3 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Martin Černý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračka 3 zl.

[Pustý]

Letha Páně 1629 za fojta Václava Nejedlýho prodán jest ten požár ut s[upr]a Jakubovi Bučkovi i s půl lánem roli bez závdanku za summu tu, kteráž na něm k doplácení na nápadníky s[irotků] n[ebožtíka] Martina Ondráčka náleží, totiž 23 zl.
A což na něm Martin Černý zaplaceného měl, v tom se za živobytí svého před Jeho [Mil]ostí urozeným panem panem Janem Jetřichem mladším z Žerotína a na Strážnici, též v hromadě u přítomnosti celé obce (jakž o tom ouřad kněždubský správu učinili) prohlásil, že od toho všeho pouští, toliko aby jemu roboty pasírovány byly, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Durna a Matěj Beďour S.R.S.a N.
Letha 1636 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s úřadem prodali grunt s půl lánem roli Jurovi Hlaváňovi za summu
23 zl, platiti jej má komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Václav Ryšánek a Jíra Záchvěj SRSN.
Leta 1638 za fojta Jana Synkového Jura Hlaváň položil za grunt sirotkům neboštíka Martina Ondračky, kteréž přijal Jan Ondračků 1 zl.
f 782a
Letha 1640 za fojta Jana Lišky Jura Hlaváň položil za grunt svůj 1 zl. Ten přijal Jan Ondraček.

Letha 1641 za fojta Jana Poletka Jura Hlaváň zemřel a ten grunt svrchu psaný ze čtvrtí roli jest prodán Jírovi Hamadyjovi za summu 15 zl, placením po 2 zl. Odevzd[án]. Ruk[ojmě] Šebesta Špalek a Václav Krčmařík SRSaN. Ty 2 zl, které Jura Hlaváň vyplatil, ty sou jemu pouštěné a tak se vypisují, totiž 2 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jíra Hamadík položil za grunt svůj a ten přijal Jan Ondračka 1 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jíra Hamady položil za grunt svůj a ten přijal Jan Ondračka, totiž 1 zl.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jíry Mandáska Jíra Hamady zemrouc vdova pozůstalá pouští od poloulání svého, který manžel její sobě připsanou měl, čtvrt roli pouští Janovi Bartoškovi za su[mu] 10 zl a připisuje se k gruntu 90 počtu, placení komu náležeti bude po 1 zl. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Pavel Mocek a Pavel Zákrsek SRSN.