Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 Grunt Jakuba Kaváně

f 798a

Letha 1592 tenž Jakub Kaváňů koupil podsedek svůj od Macka Tesaře za 120 zl, za kderejž závdanku a jedny peníze purgkrechtní letha [15]93 vyplnil 10 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 110 zl po 4 zl osobám níže psaným:
Item Dorotě, dceři nebož[tíka] Matouše Hlaholového, náleží 20 zl 14 gr 2 den. Ty se jí pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
Item obci kněždubské náleží peněz odvedených 64 zl 15 gr
5 den, kteréž pan Čaček za dluh sirot[kům] k upomínání odvedl. Kterýžto 64 zl 15 gr 5 den vejš psanejch pan Sebold Čaček byl povinen do truhlice sirotčí položiti místo hotové summy, postavíc ten grunth maje na něm spravedlnost, aby odtud sirotkuom po letech placeno bylo, to jest odvedl. Ty jim jíti mají, když Dorota, nebož[tíka] Matouše Hlahola dcera, svou spravedlnost vyzdvihne, též po 4 zl.
Item sirot[kům] nebož[tíka] Macka Tesaře náleží na posledních penězích 25 zl. Ty se jim též po vybrání na obec kněždubskou po 4 zl pokládati mají.
f 798b
Letha [15]94 položil Jakub Kaváně za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou dány Dorotě do Velké, o tom v rejstřích položeno jest.
Letha [15]95 položil Jakub Kaváně za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou dány Dorotě do Velké.
Letha [15]96 položil Jakub Kaváně Dorotě napřed psané za grunth 4 zl.
Leta [15]97 položil Jakub Kaváně za grunt svůj Dorotě do Velkej 4 zl.

Leta [15]98 Jakub Kaváně prodal grunt nahoře psaný Petrovi Kaváňovi bratru svýmu za sumu 120 zl. Závdanku položil Petr Jakubovi bratru svému 8 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Slavičínský, Jiřík Večeře, Jakuob Kavaňa, Václav Majůvka, Jan Skřička, Václav Velický S.R.S.N.
Téhož leta 1598 položil Petr Kaváň za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Hlahola 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Petr Kaváň za g[runt] svůj 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Hlaholy ost[atních] peněz 14 gr 2 den a do peněz míšených sirot[čích] 3 zl 15 gr 5 den. A tak již do těch peněz míšených půjdou po 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Petr Kaváň za grunt do míšených peněz 2 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Petr Kaváň za grunt do míšených peněz 2 zl.

Letha 1602 za fojta Martina Černého Tasovského položil Petr Kaváň za g[runt] do míšených peněz sirotčích 4 zl.
f 799a
Jakož náleželo Jakubovi Kaváňovi na tomto gruntě posledních peněz zaplacených 18 zl, takové peníze Jakub prodal Petrovi Kaváňovi bratru svému za 2 měřice žita. A tak Jakub tu nic jmíti nebude.
Letha 1604 za fojta Martina Černého Tasovského položil Petr Kaváň za g[runt] do míšených peněz 4 zl.
Bartoňovi Kokrdovi odvedeno na tomto gruntě na vyšlú spravedlnost, která jemu po Zuzaně n[ebožtíka] Mikuláše Švece manželce jeho náleží sumy 51 zl. Ty sobě vyzdvihovati má od letha 1605 po 4 zl.

Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce Bartoň Kokrda majíce přední spravedlnost na tom gruntě prodal jej Mackovi Durnovému za summu 80 zl bez závdanku, platiti jej má od letha 1610 po
2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Vašek Majůvka, Jíra Okaňa a Mikuláš Trojanec S.R.S.a N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Macek Durnů Bartoňovi Kokrdovi 4 zl.

Na tom gruntě náleží:
Bartoňovi Kokrdovi předních peněz mimo to, což na tom gruntě totiž 10 zl upustil a 2 zl přijal, ještě 35 zl.
J[eho] M[ilosti] Pánu po s[irotku] zběhlým n[ebožtíka] Macka Tesaře 15 zl.
Janovi Kaváňovi po Petrovi bratru jeho zemřelém mimo to, což na tom gr[untě] totiž 10 zl upustil, ještě 26 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Macek Durnů za g[runt] Bartoňovi Kokrdovi 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Macek Durnů za gr[unt] Bartoňovi Kokrdovi 2 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Macek Durnů za grunt svůj Bartoňovi Kokrdovi 2 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Macek Durnů za g[runt] 2 zl. Ty sou dány Zuzanně, manželce n[ebožtíka] Bartoně Kokrdy.
Letha 1615 za fojta Jana Šmatláně Macek Durnů položil za grunt Zuzanně Kokrdce nápadnici 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Macek Durnů položil za grunt nápadnici Zuzanně Kokrdce 2 zl.
f 799b
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Macek Durnů položil za grunt nápadni[ci] Zuzanně Kokrdce 2 zl.
Letha 1618 za fojta za fojta Jana Liškového Macek Durnů položil za grunt nápadnici Zuzanně Kokrdce 2 zl.
Letha 1630 za fojta Jana Ondračkového Matěj Durna položil za gr[unt] nápadníkům neb[ožtíka] Kokrdy 2 zl. Zůstávají za ouřadem kněž[dubským], jsou vydány Jiříkovi Přerovskému.

Letha 1636 za fojta Jana Ondračkového Matěj Durna položil za grunt nápadníkům ne[božtíka] Kokrdy, ty přijal Jiřík Přerovský 2 zl.
Letha 1637 za fojta Jana Ondračkového Matěj Durna položil za grunt nápadníkům ne[božtíka] Kokrdy, ty přijal Šmíd na místě manželky své 2 zl do města Slavkova.
Leta 1638 za fojta Jana Synkového Matěj Durna položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Kokrdy a ty zůstávají za ouřadem, komu náležet budou, vydají se 1 zl.
Těch 3 zl za rok 1637 a za rok 1638 přijal společně Adam Šmíd na místě manželky své do města Slavkova.
Letha 1640 za fojta Jana Lišky položil Matěj Durna za grunt svůj ročních peněz 2 zl. Ten přijal Adam Šmída na místě manželky svej.
Leta 41 za fojta Jana Ondračky Martin Durna položil za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijal Adam Šmíd na místě manželky svej.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja [položil] Martin Durna, ten přijal Adam Šmída na místě manželky svej 1 zl. Ty peníze zůstávají za úřadem.
f 800a
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jan Durna položil za grunt svůj, kteréž zůstávají za ouřadem 1 zl. Takové mají býti nápadníkovi vydané.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jan Durna položil za grunt svůj, kteréž zůstávají za ouřadem 1 zl.