Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunt Jana Halouzkového

f 140a

Letha 1585 Jan Halouzků koupil grunth z třetinou roli po nebož[tíku] Filipovi Štefkovi zůstalou a achtelem vinohradu v Dobrej hoře za summu 226 zl. Na kterejžto grunth a vinohrad místo závdanku díl Anny manželky své porazil a k tomu peněz purgkrechtních vyplnil, což učiní 59 zl 22 ½ gr a ostatek dopláceti má 166 zl 7 ½ gr. Na to zadržel do letha [15]93 40 zl a mimo ty zadržalé od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 8 zl až do vyplnění sumy 126 zl 7 ½ gr.
Letha 94 položil Jan Halouzků za grunth peněz purgkrechtních 8 zl.
Více téhož letha [15]94 položil Jan Halousků na zadržalé peníze 8 zl.
Letha [15]95 Jana Halousků položil za grunth peněz purgkrechtních 4 zl s[irotkům] n[ebožtíka] Filipa Štefkového.
Letha [15]96 Jan Halousků položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Ty peníze položil Mikuláš Šumický.
f 140b
Letha napřed psaného [15]96 ten grunth jest prodán též vinohradu s půl lánem roli Mikolášovi Šumickému za sumu 80 zl. Místo závdanku roční peníze, jakž napřed zapsáno, položil
4 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně s[irotkům] n[ebožtíka] jmenovaným po 4 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Daniel Mokroš, Vaněk Bánovský, Jíra Škeřup, Lukáš Kolečků, Vašek Majůvka, Vávra Puků, Pavel Pěkníků, Martin Horáček, Jan Hambálek.
Leta [15]97 položil Mikuláš Šumický s[irotkům] n[ebožtíka] Filipa Štefkového za grunt svůj peněz 4 zl.
Leta [15]98 položil Mikuláš Šumický na sirotky n[ebožtíka] Filipa Štefkového za grunt 4 zl.

Letha 1599 za fojta Jakuba Ondračkového prodán grunt od starších kněždubských Mackovi Havranovi za summu 100 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Liška, Vaněk Slovák, Lukáš Kolečka SRSAN.
Letha ut s[upr]a položil Macek Havranů za grunt 4 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Štefkového.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Macek Havranů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Štefkového
2 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Macek Havranů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Štefkového 2 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Macek Havranů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Štefkového 1 zl.

f 141a
Letha 1603 za fojta Martina Pukového Macek Havranů prodal grunt s půldruhou čtvrtí roli, se 2 koňmi, s vozem, pluhem, s bránou Jakubovi Soválkovi za summu 100 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Daniel Mokroš, Urban Kovář, Vaněk Kotlásek, Martin Lístek S.R.S.A N.
Jakož náleželo na tomto gruntě Mackovi Havranovi vyplacených 8 zl, ty jest Jakubovi Soválkovi pustil.
Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Filipa Štefkového 62 zl 7 ½ gr, placením od letha 1603 po
4 zl.
Janu Halouzkovi 9 zl 22 ½ gr.
Mikulášovi Šumickýmu 12 zl.
Letha 1603 za fojta ut s[upr]a položil Jakub Soválek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Štefkového 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jakub Soválek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Štefkového 4 zl.

Pusté místo

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce starší prodali požár ut s[upr]a Václavovi Košulovi za 7 zl bez závdanku, platiti má od leta 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Pulec, Macek Stratichleb S.R.S.N.
Ta odevzdávka jest daremná, nebo to místo posavad pustý zůstává.

Letha Páně 1616 za fojta Jana Prčka ouřad kněždubský prodali pustý grunt tento Janovi Prčkovi za summu 15 zl bez závdanku a platiti jej má počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení a odbývání robot panských i obecních Jura Tomků a Jan Šíma S.R.S.a N. Lhota je do dvou leth puštěná.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Jan Prček položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Filipa Štefkového 1 zl.

Pusté

NB. Nic tento kup neváží.
Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Jakubovi Sábelovi za summu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a jinší Jan Poletek, Bártek Nešporek.
Ten kup nic neváží.
Ten kup náleží gruntu 15.

Pusté místo